Charter Link Logistics Việt Nam

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng 5, Toà Nhà Phúc Hải, Số 94 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  • +849****** Hiện số
  • http://www.charter-link.com.hk/

Thông tin liên hệ

  • Tầng 5, Toà Nhà Phúc Hải, Số 94 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  • +849****** Hiện số
  • http://www.charter-link.com.hk/