Charter Link Logistics Việt Nam

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Tầng 5, Toà Nhà Phúc Hải, Số 94 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • +849****** Hiện số
 • http://www.charter-link.com.hk/

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #94741 | 20-02-2024 09:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
CFS / CFS
Thứ 5 28 Ngày
Chuyển tải
Refund 617.500
₫/cbm
1.803.100₫
Chi tiết
THC 148.200₫ / CBM
CFS 222.300₫ / CBM
Bill fee 741.000₫ / Set
Fuel surcharge 74.100₫ / CBM
AFR 247.000₫ / Set
RR 247.000₫ / CBM
EBS 123.500₫ / CBM
-
1.185.600₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49.161 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89752 | 02-12-2023 23:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Thứ 3/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.616.150
₫/cbm
757.950₫
Chi tiết
THC 171.150₫ / CBM
CFS 171.150₫ / CBM
LSS 171.150₫ / CBM
GRI 244.500₫ / CBM
-
Refund 1.858.200₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 18.563 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89751 | 02-12-2023 23:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Manzanillo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
CFS / CFS
Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.467.000
₫/cbm
1.246.950₫
Chi tiết
THC 171.150₫ / CBM
AMS 733.500₫ / Set
CFS 171.150₫ / CBM
LSS 171.150₫ / CBM
-
Refund 220.050₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 165 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89750 | 02-12-2023 22:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Lazaro Cardenas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Lazaro Cardenas, Michoacan de Ocampo, Mexico
CFS / CFS
Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.222.500
₫/cbm
1.246.950₫
Chi tiết
THC 171.150₫ / CBM
AMS 733.500₫ / Set
CFS 171.150₫ / CBM
LSS 171.150₫ / CBM
-
24.450₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 167 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89749 | 02-12-2023 22:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Hong Kong
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.589.250
₫/cbm
757.950₫
Chi tiết
THC 171.150₫ / CBM
CFS 171.150₫ / CBM
LSS 171.150₫ / CBM
GRI 244.500₫ / CBM
-
Refund 831.300₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 132 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89523 | 28-11-2023 09:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
757.330₫
Chi tiết
THC 171.010₫ / CBM
CFS 171.010₫ / CBM
LSS 171.010₫ / CBM
GRI 244.300₫ / CBM
-
757.330₫ 16-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14.423 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89494 | 27-11-2023 13:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Vladivostock
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
CY / CY
Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
1.392.510
₫/cbm
732.900₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
LSS 244.300₫ / CBM
EBS 122.150₫ / CBM
-
2.125.410₫ 09-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.462 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89415 | 24-11-2023 11:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.440.000
₫/cbm
1.244.400₫
Chi tiết
THC 170.800₫ / CBM
CFS 170.800₫ / CBM
LSS 170.800₫ / CBM
GRI 732.000₫ / CBM
-
Refund 1.195.600₫ 29-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17.404 Lượt xem

Charter Link Logistics Việt Nam

24-11-2023 11:04

country
Ngày thành lập gian hàng: 24 Nov 2023