Charter Link Logistics Việt Nam

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Charter Link Logistics Việt Nam

Người liên hệ: Mr. Johnny Vũ

Chức vụ: Sales & Marketing

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng 5, Toà Nhà Phúc Hải, Số 94 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  • +849****** Hiện số
  • http://www.charter-link.com.hk/
Charter Link Logistics Việt Nam

Charter Link Logistics Việt Nam

Ref #89752 | 02-12-2023 23:14

country

Dịch vụ vận chuyển | Hai Phong - Singapore | Vietnam-Singapore (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Thứ 3/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.616.150
₫/cbm
757.950₫
Chi tiết
THC 171.150₫ / CBM
CFS 171.150₫ / CBM
LSS 171.150₫ / CBM
GRI 244.500₫ / CBM
-
Refund 1.858.200₫ 31-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 18.563 Lượt xem