Hoàng quan logistics

Hoàng quan logistics

Người liên hệ: Mr. Văn Thạnh Nguyễn

Chức vụ: sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89913 Ho Chi Minh
> Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.495.120₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
13.436.500₫ 17.931.620₫ 31-12-2023
89913 Ho Chi Minh
> Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89913 Ho Chi Minh
> Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89912 Ho Chi Minh
> Adelaide
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Adelaide, South Australia, Australia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.495.120₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
13.436.500₫ 17.931.620₫ 31-12-2023
89912 Ho Chi Minh
> Adelaide
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Adelaide, South Australia, Australia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89912 Ho Chi Minh
> Adelaide
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Adelaide, South Australia, Australia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89911 Ho Chi Minh
> Sydenham
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydenham, New South Wales, Australia
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
4.495.120₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
13.436.500₫ 17.931.620₫ 31-12-2023
89911 Ho Chi Minh
> Sydenham
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydenham, New South Wales, Australia
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89911 Ho Chi Minh
> Sydenham
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydenham, New South Wales, Australia
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
5.716.620₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 1.099.350₫
SEAL 219.870₫
23.208.500₫ 28.925.120₫ 31-12-2023
89804 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
4.493.280₫
Chi tiết
THC 3.174.600₫
BILL 1.098.900₫
SEAL 219.780₫
3.663.000₫ 8.156.280₫ 31-12-2023
  • Hiển thị