Hoàng quan logistics

Hoàng quan logistics

Người liên hệ: Mr. Văn Thạnh Nguyễn

Chức vụ: sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hoàng quan logistics

Người liên hệ: Mr. Văn Thạnh Nguyễn

Chức vụ: sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Hoàng quan logistics

Hoàng quan logistics

Ref #89796 | 04-12-2023 14:54

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Tokyo | Vietnam-Japan (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'RF Hàng ngày 14 Ngày
Đi thẳng
4.493.280₫
Chi tiết
THC 3.174.600₫ / Cont
BILL 1.098.900₫ / Cont
SEAL 219.780₫ / Cont
9.279.600₫ 13.772.880₫ 30-12-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'RF Hàng ngày 14 Ngày
Đi thẳng
5.714.280₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫ / Cont
BILL 1.098.900₫ / Cont
SEAL 219.780₫ / Cont
11.721.600₫ 17.435.880₫ 30-12-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'RQ Hàng ngày 14 Ngày
Đi thẳng
5.714.280₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫ / Cont
BILL 1.098.900₫ / Cont
SEAL 219.780₫ / Cont
11.721.600₫ 17.435.880₫ 30-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 232 Lượt xem