Air Global Co LTD VietNam

Air Global Co LTD VietNam

Người liên hệ: Mr. Tuấn Phạm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Air Global Co LTD VietNam

Người liên hệ: Mr. Tuấn Phạm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

We are the leading supplier focusing on Freight with many years experienced. We have been providing to many services on markets worldwide.

Xem thêm >>
 • Room 402, Floor 04, Halo Building, 92D Nguyen Huu Canh, Ward 22. Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Vietnam
 • +847****** Hiện số
 • https://airglobalhk.com/

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16726 | 21-03-2024 10:00

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 156.870₫/ KG
Hiệu lực đến: 29-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 31/03/2024
Ghi chú: 6.30 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 748 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16727 | 21-03-2024 10:06

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/ KG
Hiệu lực đến: 28-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 24/03/2024
Ghi chú: 3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 550 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16728 | 21-03-2024 10:07

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/ KG
Hiệu lực đến: 27-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 28/03/2024
Ghi chú: 3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 36 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16725 | 21-03-2024 09:58

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 157.185₫/ KG
Hiệu lực đến: 23-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 23/03/2024
Ghi chú: +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16545 | 20-02-2024 15:41

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)
Cước: 18.525₫/ KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú: 0.75 FOR +1000K via VJ - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 397 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16544 | 20-02-2024 15:39

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: London, England, United Kingdom (LHR)
Cước: 70.395₫/ KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú: 2.85 FOR 1000K via VN - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 383 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
148.620
₫/kg
866.950₫
Chi tiết
AWB 123.850₫ / AWB
FWD 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / AWB
HANDLING 495.400₫ / Shipment
1.015.570₫ 03-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 170.464 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16444 | 25-01-2024 09:39

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 14.862₫/ KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú: 0.60 FOR +500/1000K
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 415 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Hong Kong (HKG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hong Kong (HKG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
43.348
₫/kg
866.950₫
Chi tiết
AWB 123.850₫ / AWB
FWD 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / AWB
HANDLING 495.400₫ / Shipment
910.298₫ 03-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.362 Lượt xem

Air Global Co LTD VietNam

Ref #16439 | 24-01-2024 17:16

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 18.563₫/ KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú: 0.75 FOR +500/1000K ( PLT ACCEPTED )
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 327 Lượt xem