Air Global Co LTD VietNam

Giới thiệu

We are the leading supplier focusing on Freight with many years experienced. We have been providing to many services on markets worldwide.

Xem thêm >>
 • Room 402, Floor 04, Halo Building, 92D Nguyen Huu Canh, Ward 22. Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Vietnam
 • +847****** Hiện số
 • https://airglobalhk.com/
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/KG
Hiệu lực đến: 27-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 28/03/2024
Ghi chú:
3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 25 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/KG
Hiệu lực đến: 28-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 24/03/2024
Ghi chú:
3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 489 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 156.870₫/KG
Hiệu lực đến: 29-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 31/03/2024
Ghi chú:
6.30 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 681 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 157.185₫/KG
Hiệu lực đến: 23-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 23/03/2024
Ghi chú:
+1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)
Cước: 18.525₫/KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.75 FOR +1000K via VJ - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 371 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: London, England, United Kingdom (LHR)
Cước: 70.395₫/KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
2.85 FOR 1000K via VN - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 356 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Delhi, India (DEL)
Cước: 43.295₫/KG
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: 31/01/2024
Ghi chú:
1.75 FOR +500/1000K
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 214 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 14.862₫/KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.60 FOR +500/1000K
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 385 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 18.563₫/KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.75 FOR +500/1000K ( PLT ACCEPTED )
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 298 Lượt xem
 • Hiển thị