Air Global Co LTD VietNam

Air Global Co LTD VietNam

Người liên hệ: Mr. Tuấn Phạm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Air Global Co LTD VietNam

Người liên hệ: Mr. Tuấn Phạm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

We are the leading supplier focusing on Freight with many years experienced. We have been providing to many services on markets worldwide.

Xem thêm >>
 • Room 402, Floor 04, Halo Building, 92D Nguyen Huu Canh, Ward 22. Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Vietnam
 • +847****** Hiện số
 • https://airglobalhk.com/
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/KG
Hiệu lực đến: 27-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 28/03/2024
Ghi chú:
3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 33 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Luxembourg, Luxembourg (LUX)
Cước: 92.204₫/KG
Hiệu lực đến: 28-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: 24/03/2024
Ghi chú:
3.70 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 532 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 156.870₫/KG
Hiệu lực đến: 29-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 31/03/2024
Ghi chú:
6.30 for +1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 728 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 157.185₫/KG
Hiệu lực đến: 23-03-2024
T/T: 5 Ngày
ETD: 23/03/2024
Ghi chú:
+1000K PLT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)
Cước: 18.525₫/KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.75 FOR +1000K via VJ - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 388 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: London, England, United Kingdom (LHR)
Cước: 70.395₫/KG
Hiệu lực đến: 27-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
2.85 FOR 1000K via VN - GEN cargo
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 373 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Delhi, India (DEL)
Cước: 43.295₫/KG
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: 31/01/2024
Ghi chú:
1.75 FOR +500/1000K
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 227 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 14.862₫/KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.60 FOR +500/1000K
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 401 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Singapore (SIN)
Cước: 18.563₫/KG
Hiệu lực đến: 03-02-2024
T/T: 1 Ngày
ETD: DAILY
Ghi chú:
0.75 FOR +500/1000K ( PLT ACCEPTED )
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 317 Lượt xem
 • Hiển thị