CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Trung

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Trung

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

• Dịch vụ vận tải: o Vận tải đường biển và đường hàng không o LCL và FCL cho cả lô hàng xuất nhập khẩu o Lợi thế đặc biệt trong xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nội Á và Úc • Dịch v...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #98734 | 09-05-2024 18:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'RF Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
9.420.570₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX 891.135₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / Cont
86.567.400₫ 95.987.970₫ 19-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 537 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97986 | 29-04-2024 09:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.713.774₫
Chi tiết
THC 6.364.500₫ / Cont
BILL 1.069.236₫ / Cont
SEAL 280.038₫ / Cont
84.011.400₫ 91.725.174₫ 19-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.029 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97871 | 25-04-2024 17:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 20 Ngày
Đi thẳng
7.439.284₫
Chi tiết
THC 6.114.480₫ / Cont
BILL 1.070.034₫ / Cont
SEAL 254.770₫ / Cont
67.514.050₫ 74.953.334₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.241 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97448 | 15-04-2024 09:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
7.613.420₫
Chi tiết
THC 6.302.500₫ / Cont
BILL 1.058.820₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
108.403.000₫ 116.016.420₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 374 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97447 | 15-04-2024 09:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
4.663.850₫
Chi tiết
THC 3.403.350₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
52.310.750₫ 56.974.600₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.176.450₫
Chi tiết
THC 4.915.950₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
65.546.000₫ 71.722.450₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 674 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97467 | 15-04-2024 10:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 35 Ngày
Đi thẳng
4.663.850₫
Chi tiết
THC 3.403.350₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
68.067.000₫ 72.730.850₫ 30-04-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4 35 Ngày
Đi thẳng
6.176.450₫
Chi tiết
THC 4.915.950₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
86.974.500₫ 93.150.950₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.467 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97628 | 19-04-2024 15:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'RQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.174.080₫
Chi tiết
THC 5.851.200₫ / Cont
BILL 1.068.480₫ / Cont
SEAL 254.400₫ / Cont
78.864.000₫ 86.038.080₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 215 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97629 | 19-04-2024 15:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.174.080₫
Chi tiết
THC 5.851.200₫ / Cont
BILL 1.068.480₫ / Cont
SEAL 254.400₫ / Cont
76.320.000₫ 83.494.080₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 16.651 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #16887 | 03-04-2024 09:39

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Houston, Harris, Texas, United States
Cước: 137.335.000₫/ 40RF
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 32 Ngày
ETD: 15/04/2024
Ghi chú: POD: Atlanta, GA/ 6600$; Columbus, OH/6500$; Dallas, TX/7700$; Denver, CO/5400$; Detroit, MI/5300$; Kansas City, KS/5100$; Louisville, KY/5600$; Memphis, TN/5100$; Perth Amboy, 08861 NJ/5100$; College Park, 30349 GA/6100$; Mobile/5600$; Tampa/5600$; Jacksonville/5400.
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.149 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

22-01-2024 14:16

country
Ngày thành lập gian hàng: 22 Jan 2024