Headway Logistic

Headway Logistic

Người liên hệ: Ms. Keelin Hoang

Chức vụ: Nhân Viên

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Headway Logistic

Người liên hệ: Ms. Keelin Hoang

Chức vụ: Nhân Viên

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Saigon Port)
Callao
Ho Chi Minh (Saigon Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Callao, Callao, Peru
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
6.365.250₫
Chi tiết
THC 3.819.150₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.135₫ / B/L
ISPS 381.915₫ / Cont
59.833.350₫ 66.198.600₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.616 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'HQ Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
7.765.605₫
Chi tiết
THC 5.601.420₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.135₫ / B/L
71.290.800₫ 79.056.405₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.001 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 23 Ngày
Chuyển tải
7.765.605₫
Chi tiết
THC 5.601.420₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.135₫ / B/L
68.744.700₫ 76.510.305₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 66 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Thứ 2 26 Ngày
Chuyển tải
7.765.605₫
Chi tiết
THC 5.601.420₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.135₫ / B/L
28.007.100₫ 35.772.705₫ 20-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
2.163.930₫
Chi tiết
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.030₫ / B/L
1.527.480₫ 3.691.410₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.021 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Caucedo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Caucedo, Distrito Nacional, Dominican Republic
40'GP Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
8.146.560₫
Chi tiết
THC 5.600.760₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.030₫ / B/L
ISPS 381.870₫ / Cont
101.832.000₫ 109.978.560₫ 14-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 63 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
2.163.930₫
Chi tiết
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
Telex release fee (if require) 891.030₫ / B/L
3.309.540₫ 5.473.470₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 578 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.978.400₫
Chi tiết
THC 3.816.000₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
Telex release fee (if require) 890.400₫ / B/L
3.816.000₫ 9.794.400₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
7.759.200₫
Chi tiết
THC 5.596.800₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
Telex release fee (if require) 890.400₫ / B/L
5.088.000₫ 12.847.200₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
7.759.200₫
Chi tiết
THC 5.596.800₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
Telex release fee (if require) 890.400₫ / B/L
5.088.000₫ 12.847.200₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.598 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Damietta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Damietta, Egypt
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 7 19 Ngày
Chuyển tải
8.649.600₫
Chi tiết
THC 5.596.800₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
ENS 890.400₫ / Cont
Telex release fee (if require) 890.400₫ / B/L
111.936.000₫ 120.585.600₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 115 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
3.052.800₫ 3.052.800₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem