đông á logistics

đông á logistics

Người liên hệ: Ms. nga nguyễn

Chức vụ: PRICING

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

đông á logistics

Người liên hệ: Ms. nga nguyễn

Chức vụ: PRICING

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ĐÔNG Á Luôn quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như chất lượng về phương tiện vận chuyển và sự tiện ích, nhằm mang tới cho Quý khách hàng có nh...

Xem thêm >>

đông á logistics

Ref #97606 | 19-04-2024 10:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
127.200
₫/cbm
-
1.272.000₫
D/O 636.000₫ / Set
CFS 381.600₫ / CBM
THC 127.200₫ / CBM
CIC 127.200₫ / CBM
1.399.200₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 48.781 Lượt xem

đông á logistics

Ref #97605 | 19-04-2024 10:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.759.200₫
Chi tiết
THC 3.307.200₫ / Cont
DO 1.017.600₫ / Cont
CIC 3.052.800₫ / Cont
CLEANING CONT 381.600₫ / Cont
4.070.400₫ 11.829.600₫ 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
12.338.400₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫ / Cont
DO 1.017.600₫ / Cont
CIC 6.105.600₫ / Cont
CLEANING CONT 381.600₫ / Cont
11.193.600₫ 23.532.000₫ 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
12.338.400₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫ / Cont
DO 1.017.600₫ / Cont
CIC 6.105.600₫ / Cont
CLEANING CONT 381.600₫ / Cont
11.193.600₫ 23.532.000₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.636 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
5.672.250₫
Chi tiết
THC 3.529.400₫ / Cont
DO 1.008.400₫ / B/L
CLEANING FEE 126.050₫ / Cont
CIC 1.008.400₫ / Cont
252.100₫ 5.924.350₫ 30-04-2024
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
8.319.300₫
Chi tiết
THC 5.294.100₫ / Cont
DO 1.008.400₫ / B/L
CLEANING FEE 252.100₫ / Cont
CIC 1.764.700₫ / Cont
252.100₫ 8.571.400₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.415 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hai Phong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.260.500₫
Chi tiết
LOLO 1.260.500₫ / Cont
5.042.000₫ 6.302.500₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Hai Phong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.638.650₫
Chi tiết
LOLO 1.638.650₫ / Cont
8.571.400₫ 10.210.050₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.102 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 45 Ngày
Chuyển tải
6.806.700₫
Chi tiết
THC 3.655.450₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
ENS 882.350₫ / B/L
TELEX RELEASE 1.008.400₫ / B/L
46.638.500₫ 53.445.200₫ 30-04-2024
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 45 Ngày
Chuyển tải
7.941.150₫
Chi tiết
THC 4.789.900₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
ENS 882.350₫ / B/L
TELEX RELEASE 1.008.400₫ / B/L
85.714.000₫ 93.655.150₫ 30-04-2024
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 45 Ngày
Chuyển tải
7.941.150₫
Chi tiết
THC 4.789.900₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
ENS 882.350₫ / B/L
TELEX RELEASE 1.008.400₫ / B/L
85.714.000₫ 93.655.150₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 226 Lượt xem

đông á logistics

14-03-2024 10:51

country
Ngày thành lập gian hàng: 14 Mar 2024