ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Người liên hệ: Mr. JOE HU

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Luohu, Shenzhen, Guangdong, China

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Người liên hệ: Mr. JOE HU

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Luohu, Shenzhen, Guangdong, China

Giới thiệu

Anlita was founded in 2016. With its headquarter in Shenzhen, we aim at offering the reliable, professional and cost effective logistics service in a timely manner. Anlita’s team is managed by seasoned professionals who ever worked in the top s...

Xem thêm >>
 • RM 1205, INTERNATIONAL COMMERCIAL BUILDING NORTH, 2069 RENMIN RD SOUTH, SHENZHEN, CHINA
 • +861****** Hiện số
 • www.anlitalog.com

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #16910 | 04-04-2024 18:55

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 11.735.900₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-04-2024
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: SEA FREIGHT ONLY
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 77 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97047 | 04-04-2024 16:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 17 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.559.910₫ 12.559.910₫ 14-04-2024
Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 17 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.883.320₫ 13.883.320₫ 14-04-2024
Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 17 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.883.320₫ 13.883.320₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 70 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97046 | 04-04-2024 16:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.687.160₫ 10.687.160₫ 14-04-2024
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.762.070₫ 10.762.070₫ 14-04-2024
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.762.070₫ 10.762.070₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 36 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97045 | 04-04-2024 16:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.553.910₫ 17.553.910₫ 14-04-2024
Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
18.877.320₫ 18.877.320₫ 14-04-2024
Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
18.877.320₫ 18.877.320₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97044 | 04-04-2024 16:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.311.410₫ 11.311.410₫ 13-04-2024
Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.010.570₫ 12.010.570₫ 13-04-2024
Tianjin
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.010.570₫ 12.010.570₫ 13-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.177 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97042 | 04-04-2024 16:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 7 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.429.060₫ 17.429.060₫ 06-04-2024
Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 7 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.758.470₫ 13.758.470₫ 06-04-2024
Tianjin
Hai Phong (Hai Phong Port)
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 7 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.758.470₫ 13.758.470₫ 06-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 83 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97041 | 04-04-2024 16:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.687.160₫ 10.687.160₫ 13-04-2024
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.762.070₫ 10.762.070₫ 13-04-2024
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.762.070₫ 10.762.070₫ 13-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 99 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97039 | 04-04-2024 16:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.573.110₫ 1.573.110₫ 30-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.397.120₫ 2.397.120₫ 30-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.397.120₫ 2.397.120₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 24 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97038 | 04-04-2024 16:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.197.360₫ 2.197.360₫ 15-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.394.720₫ 4.394.720₫ 15-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.394.720₫ 4.394.720₫ 15-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 22 Lượt xem

ANLITA GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN CO., LTD 

Ref #97037 | 04-04-2024 16:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong (Hai Phong Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.073.710₫ 1.073.710₫ 15-04-2024
Nansha
Hai Phong (Hai Phong Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.147.420₫ 2.147.420₫ 15-04-2024
Nansha
Hai Phong (Hai Phong Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.147.420₫ 2.147.420₫ 15-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6 Lượt xem