WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Tuấn Nguyễn

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Tuấn Nguyễn

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Wen-Parker Logistics, Inc. (WPL) is a global freight forwarder and supply chain solutions provider. A privately-held firm, WPL was established in 1997 by founder Alex New. Wen-Parker Logistics’ headquarters is located in Elmont, New York. We ope...

Xem thêm >>
 • ​6TH Floor, 229 Hoang Van Thu Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • +849****** Hiện số
 • https://wen-parker.com/

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #100480 | 10-06-2024 09:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
5.854.190₫
Chi tiết
THC 3.817.950₫ / Cont
BILL 1.018.120₫ / Cont
SEAL 254.530₫ / Cont
TELEX IF ANY 763.590₫ / Cont
1.018.120₫ 6.872.310₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.828 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #100029 | 29-05-2024 16:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Valparaiso
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valparaiso, Valparaiso, Chile
40'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
9.549.375₫
Chi tiết
THC 7.512.175₫ / Cont
BILL 1.018.600₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX IF ANY 763.950₫ / Cont
188.441.000₫ 197.990.375₫ 15-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.438 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #100024 | 29-05-2024 16:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Belawan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Belawan, Sumatera Utara, Indonesia
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
5.856.950₫
Chi tiết
THC 3.819.750₫ / Cont
BILL 1.018.600₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX if any 763.950₫ / Cont
2.801.150₫ 8.658.100₫ 15-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 53 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #100022 | 29-05-2024 16:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Kota Kinabalu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.130.200₫
Chi tiết
THC 5.093.000₫ / Cont
BILL 1.018.600₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX if any 763.950₫ / Cont
25.210.350₫ 32.340.550₫ 15-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 39 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99507 | 22-05-2024 15:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
5.857.180₫
Chi tiết
THC 3.819.900₫ / Cont
BILL 1.018.640₫ / Cont
SEAL 254.660₫ / Cont
TELEX if any 763.980₫ / Cont
30.559.200₫ 36.416.380₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 873 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99454 | 21-05-2024 16:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Mundra
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
7.126.000₫
Chi tiết
THC 5.090.000₫ / Cont
BILL 1.018.000₫ / Cont
SEAL 254.500₫ / Cont
TELEX if any 763.500₫ / Cont
20.360.000₫ 27.486.000₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.339 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99452 | 21-05-2024 16:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 7 9 Ngày
Đi thẳng
1.272.500₫
Chi tiết
BILL 1.018.000₫ / Cont
SEAL 254.500₫ / Cont
1.272.500₫ 2.545.000₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 116 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99352 | 20-05-2024 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.126.000₫
Chi tiết
THC 5.090.000₫ / Cont
BILL 1.018.000₫ / Cont
SEAL 254.500₫ / Cont
TELEX 763.500₫ / Cont
6.617.000₫ 13.743.000₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.055 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99189 | 16-05-2024 12:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Kolkata
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
9.173.520₫
Chi tiết
THC 6.370.500₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 254.820₫ / Cont
TELEX 764.460₫ / Cont
AMS ( IF ANY ) 764.460₫ / Cont
29.304.300₫ 38.477.820₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.818 Lượt xem

WPL INTERNATIONAL (HCMC) CO., LTD

Ref #99187 | 16-05-2024 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
5.351.220₫
Chi tiết
THC 3.312.660₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 254.820₫ / Cont
TELEX 764.460₫ / Cont
61.156.800₫ 66.508.020₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 177 Lượt xem