MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Thormas (Director)

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5
1 Đánh giá

Giới thiệu

MattRoy Logistic ( Vietnam ) presents the best range of global air freight & ocean freight services to meet the requirements of our clientele.

Xem thêm >>
  • 20 Song Thao, Ward 2, Tan Binh Dist,
  • +84 835 472 223
  • http://mattroy.com/

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-02-13 09:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
5.205.935
Bao gồm
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
11.672.500 16.878.435 29-02-2020
Khác

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-09-01 15:16

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
4.155.410
Bao gồm
THC 3.034.850 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
15.641.150 19.796.560 15-09-2020
Ho Chi Minh
> Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
5.205.935
Bao gồm
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
24.979.150 30.185.085 15-09-2020
Khác

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-08-31 11:39

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Tughlakabad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tughlakabad, Delhi, India
40'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
5.205.935
Bao gồm
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
56.028.000 61.233.935 16-09-2020
Khác

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-08-28 08:42

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
4.155.410
Bao gồm
THC 3.034.850 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
15.174.250 19.329.660 14-09-2020
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
5.205.935
Bao gồm
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
22.177.750 27.383.685 14-09-2020
Khác