MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

MattRoy Logistic ( Vietnam ) presents the best range of global air freight & ocean freight services to meet the requirements of our clientele.

Xem thêm >>
  • 20 Song Thao, Ward 2, Tan Binh Dist,
  • +84 943922022
  • MATTROY LOGISTICS CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #533 | 13-02-2020 09:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
5.205.935₫
Chi tiết
THC 4.085.375₫
BILL 910.455₫
SEAL 210.105₫
11.672.500₫ 16.878.435₫ 29-02-2020

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #26769 | 13-04-2022 15:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
4.557.960₫
Chi tiết
THC 2.762.400₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
73.894.200₫ 78.452.160₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #26763 | 13-04-2022 14:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 3 18 Ngày
Chuyển tải
4.557.960₫
Chi tiết
THC 2.762.400₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
50.644.000₫ 55.201.960₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #26761 | 13-04-2022 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 15 Ngày
Chuyển tải
4.557.960₫
Chi tiết
THC 2.762.400₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
48.687.300₫ 53.245.260₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #26754 | 13-04-2022 14:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
4.557.960₫
Chi tiết
THC 2.762.400₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
48.687.300₫ 53.245.260₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #26753 | 13-04-2022 14:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 3 17 Ngày
Chuyển tải
4.557.960₫
Chi tiết
THC 2.762.400₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
60.312.400₫ 64.870.360₫ 30-04-2022
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 3 17 Ngày
Chuyển tải
5.939.160₫
Chi tiết
THC 4.143.600₫ / Cont
BILL 897.780₫ / Cont
SEAL 207.180₫ / Cont
TELEX 690.600₫ / Cont
108.654.400₫ 114.593.560₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #25419 | 28-03-2022 15:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 25 Ngày
Chuyển tải
4.585.680₫
Chi tiết
THC 2.779.200₫ / Cont
BILL 903.240₫ / Cont
SEAL 208.440₫ / Cont
TELEX 694.800₫ / Cont
74.112.000₫ 78.697.680₫ 14-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #25422 | 28-03-2022 16:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
4.585.680₫
Chi tiết
THC 2.779.200₫ / Cont
BILL 903.240₫ / Cont
SEAL 208.440₫ / Cont
TELEX 694.800₫ / Cont
94.956.000₫ 99.541.680₫ 14-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #25651 | 30-03-2022 09:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
20'GP Thứ 2 16 Ngày
Chuyển tải
4.555.980₫
Chi tiết
THC 2.761.200₫ / Cont
BILL 897.390₫ / Cont
SEAL 207.090₫ / Cont
TELEX 690.300₫ / Cont
50.967.150₫ 55.523.130₫ 15-05-2022
Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'GP Thứ 2 16 Ngày
Chuyển tải
5.936.580₫
Chi tiết
THC 4.141.800₫ / Cont
BILL 897.390₫ / Cont
SEAL 207.090₫ / Cont
TELEX 690.300₫ / Cont
100.553.700₫ 106.490.280₫ 15-05-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #25815 | 31-03-2022 14:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
4.555.980₫
Chi tiết
THC 2.761.200₫ / Cont
BILL 897.390₫ / Cont
SEAL 207.090₫ / Cont
TELEX 690.300₫ / Cont
4.026.750₫ 8.582.730₫ 30-04-2022
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
5.936.580₫
Chi tiết
THC 4.141.800₫ / Cont
BILL 897.390₫ / Cont
SEAL 207.090₫ / Cont
TELEX 690.300₫ / Cont
13.115.700₫ 19.052.280₫ 30-04-2022

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Ref #25081 | 24-03-2022 09:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Chủ nhật 5 Ngày
Chuyển tải
4.585.680₫
Chi tiết
THC 2.779.200₫ / Cont
BILL 903.240₫ / Cont
SEAL 208.440₫ / Cont
TELEX 694.800₫ / Cont
19.686.000₫ 24.271.680₫ 10-04-2022
MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD
Tony Bui (MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD)