MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

MattRoy Logistic ( Vietnam ) presents the best range of global air freight & ocean freight services to meet the requirements of our clientele.

Xem thêm >>
  • 20 Song Thao, Ward 2, Tan Binh Dist,
  • +84 943922022
  • MATTROY LOGISTICS CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-02-13 09:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
5.205.935
Chi tiết
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
11.672.500 16.878.435 29-02-2020

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-07-06 15:34

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
4.585.680
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
8.569.200 13.154.880 29-07-2021

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-07-03 10:08

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG KHÔNG Ref #11230
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Los Angeles, California, United States(LAX)
Tan Son Nhat International Airport
Los Angeles International Airport
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
0 540.554
Chi tiết
X-RAY 463 VNĐ / Kg
AWB 231.600 VNĐ / AWB
AMS 231.600 VNĐ / AWB
540.554 09-07-2021

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-07-03 09:30

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
4.585.680
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
7.179.600 11.765.280 15-07-2021