MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2020-02-13 09:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 17 Ngày
Chuyển tải
5.205.935
Chi tiết
THC 4.085.375 VNĐ
BILL 910.455 VNĐ
SEAL 210.105 VNĐ
11.672.500 16.878.435 29-02-2020

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-01-25 16:48

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 20 Ngày
Đi thẳng
4.248.790
Chi tiết
THC 2.801.400 VNĐ / Cont
BILL 910.455 VNĐ / Cont
SEAL 210.105 VNĐ / Cont
isps 326.830 VNĐ / Cont
41.320.650 45.569.440 15-02-2021

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-01-22 15:15

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
5.299.315
Chi tiết
THC 3.034.850 VNĐ / Cont
BILL 910.455 VNĐ / Cont
SEAL 210.105 VNĐ / Cont
ENS 817.075 VNĐ / Cont
ISPS 326.830 VNĐ / Cont
106.219.750 111.519.065 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
6.349.840
Chi tiết
THC 4.085.375 VNĐ / Cont
BILL 910.455 VNĐ / Cont
SEAL 210.105 VNĐ / Cont
ENS 817.075 VNĐ / Cont
ISPS 326.830 VNĐ / Cont
210.105.000 216.454.840 31-01-2021

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

2021-01-22 14:15

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 4 12 Ngày
Chuyển tải
8.007.335
Chi tiết
THC 5.719.525 VNĐ / Cont
BILL 910.455 VNĐ / Cont
SEAL 210.105 VNĐ / Cont
LSS 1.167.250 VNĐ / Cont
19.843.250 27.850.585 31-01-2021