Seahorse Shipping

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms. Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms. Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu giúp khách hàng mở rộng phạm vị kinh doanh với các dịch vụ chính: Chuyên vận chuyển hàng lẻ đi Mỹ (Trực tiếp từ cảng Hải Phòng & Hồ...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Newark, Essex, New Jersey, United States
Cước: 139.044.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú:
Chưa bao gồm Local charge
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.501 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Charleston, Charleston, South Carolina, United States
Cước: 136.726.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú:
Chưa bao gồm Local charge
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.706 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Miami Beach, Miami-Dade, Florida, United States
Cước: 136.726.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú:
Chưa bao gồm Local charge
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.481 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 695.220₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-09-2020
T/T: 25 Ngày
ETD: Thứ bảy hàng thuần
Ghi chú:
Chưa bao gồm DDC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.811 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 695.220₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-09-2020
T/T: 25 Ngày
ETD: Thứ bảy hàng thuần
Ghi chú:
Chưa bao gồm DDC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.817 Lượt xem
 • Hiển thị