WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
FOR SHIPMENT <3 CBM
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 710 Lượt xem
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú:
FOR SHIPMENT <3 CBM
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 631 Lượt xem
  • Hiển thị