WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #70087 | 14-04-2023 09:07

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Long Beach | Vietnam-United States (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.377.400₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
ams 708.600₫ / Cont
24.801.000₫ 31.178.400₫ 30-04-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 280 Lượt xem