Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
44873 Bangkok
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 4 3 Ngày
119.050₫
/cbm
-
2.642.910₫
Handling charge 952.400₫ / Shipment
D/O 952.400₫ / Set
THC 166.670₫ / CBM
CFS 404.770₫ / CBM
CIC 166.670₫ / CBM
2.761.960₫ 31-10-2022
41850 Nansha
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 5 7 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
2.497.360₫
Handling charge 824.600₫ / Shipment
D/O 942.400₫ / Set
THC 164.920₫ / CBM
CFS 400.520₫ / CBM
CIC 164.920₫ / CBM
2.497.360₫ 30-09-2022
36931 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Thứ 4 3 Ngày
117.650₫
/cbm
2.564.770₫
THC 164.710₫ / CBM
CFS 400.010₫ / CBM
Bill fee 941.200₫ / Set
EBS 117.650₫ / CBM
TELEX 941.200₫ / Set
-
2.682.420₫ 31-08-2022
  • Hiển thị