NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Mr. David NGUYỄN

Pos: General Director

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

NP LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Mr. David NGUYỄN

Pos: General Director

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

See more >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +840****** Show
 • http://nplglobal.vn/
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫13,440,000/ 40GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 40 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫4,320,000/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 2 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 35 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Cebu City, Cebu, Philippines
Freight cost: ₫31,920,000/ 40GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila South Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫23,280,000/ 40GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 12 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫23,280,000/ 40GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Cebu City, Cebu, Philippines
Freight cost: ₫13,560,000/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila South Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫10,331,250/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫10,440,000/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 8 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Kobe, Hyogo, Japan
Freight cost: ₫8,400,000/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 7 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Osaka, Osaka, Japan
Freight cost: ₫8,400,000/ 20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 7 Days
ETD:
Notes:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9 Viewed
 • Show