NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +840****** Hiện số
 • http://nplglobal.vn/
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 37.375.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 18 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 90 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 13.800.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 16-06-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 78 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
Cước: 1.380.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 16-06-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 26 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Aden, Yemen
Cước: 111.550.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 43 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sohar, Masqat, Oman
Cước: 74.750.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-07-2022
T/T: 32 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 30 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Edenhall, Cumbria, England, United Kingdom
Cước: 113.850.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 17-07-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Bandar Abbas, Iran
Cước: 74.750.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Karachi, Sindh, Pakistan
Cước: 56.350.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 06-07-2022
T/T: 24 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 13 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Cước: 50.600.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 28 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 10 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bandar Abbas, Iran
Cước: 71.300.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 22-07-2022
T/T: 40 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 45 Lượt xem
 • Hiển thị