NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5
1 Đánh giá

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - Th...

Xem thêm >>
  • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • 0919683278
  • http://nplglobal.vn/

NP LOGISTICS CO.,LTD

2020-10-14 17:14

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
7.014.540
Bao gồm
THC 3.260.940 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
99.446.940 106.461.480 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Ghi chú:
Đã bao gồm phí ISPS, LSS. Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
Khác

NP LOGISTICS CO.,LTD

2020-10-06 11:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
7.014.540
Bao gồm
THC 3.260.940 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
99.446.940 106.461.480 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Ghi chú:
Đã bao gồm phí ISPS, LSS. Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
Khác

NP LOGISTICS CO.,LTD

2020-10-06 11:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
7.014.540
Bao gồm
THC 3.260.940 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
99.446.940 106.461.480 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Hai Phong
> New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 33 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Bao gồm
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ
SEAL 234.600 VNĐ
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ
AMS 1.173.000 VNĐ
123.845.340 132.056.340 31-10-2020
Ghi chú:
Đã bao gồm phí ISPS, LSS. Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
Khác