NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
85549 Hai Phong
> Changwon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Changwon, Kyongsangnam-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
4.786.275₫
Chi tiết
THC 3.313.575₫
BILL 1.227.250₫
SEAL 245.450₫
12.272.500₫ 17.058.775₫ 20-10-2023
69787 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫
BILL 1.299.650₫
Handling 945.200₫
CCL 945.200₫
CIC 945.200₫
5.553.050₫ 13.114.650₫ 30-04-2023
69787 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
Handling 1.417.800₫
CCL 1.181.500₫
CIC 1.417.800₫
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
69787 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
Handling 1.417.800₫
CCL 1.181.500₫
CIC 1.417.800₫
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
69786 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫
BILL 1.299.650₫
Handling 945.200₫
CCL 945.200₫
CIC 945.200₫
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
69786 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
Handling 1.417.800₫
CCL 1.181.500₫
CIC 1.417.800₫
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
69786 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
Handling 1.417.800₫
CCL 1.181.500₫
CIC 1.417.800₫
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
69751 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
CCL 1.181.500₫
Handling 1.417.800₫
CIC 1.417.800₫
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
69782 Yantian
> Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫
BILL 1.299.650₫
Handling 945.200₫
CCL 945.200₫
CIC 945.200₫
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
69782 Yantian
> Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫
BILL 1.299.650₫
Handling 1.417.800₫
CCL 1.181.500₫
CIC 1.417.800₫
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
  • Hiển thị