NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
66621 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
6.720.000₫
Chi tiết
THC 3.480.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 960.000₫
CCL 960.000₫
4.920.000₫ 11.640.000₫ 31-03-2023
66621 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
6.720.000₫ 15.120.000₫ 31-03-2023
66621 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
6.720.000₫ 15.120.000₫ 31-03-2023
66620 Zhuhai
> Da Nang
Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
6.720.000₫
Chi tiết
THC 3.480.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 960.000₫
CCL 960.000₫
5.040.000₫ 11.760.000₫ 31-03-2023
66620 Zhuhai
> Da Nang
Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
7.920.000₫ 16.320.000₫ 31-03-2023
66620 Zhuhai
> Da Nang
Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
7.920.000₫ 16.320.000₫ 31-03-2023
66619 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
6.720.000₫
Chi tiết
THC 3.480.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 960.000₫
CCL 960.000₫
4.920.000₫ 11.640.000₫ 31-03-2023
66619 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
6.720.000₫ 15.120.000₫ 31-03-2023
66619 Hong Kong
> Da Nang
Hong Kong, Hong Kong
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
8.400.000₫
Chi tiết
THC 4.440.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 1.440.000₫
CCL 1.200.000₫
6.720.000₫ 15.120.000₫ 31-03-2023
66618 Zhuhai
> Da Nang
Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
6.720.000₫
Chi tiết
THC 3.480.000₫
BILL 1.320.000₫
Handling 960.000₫
CCL 960.000₫
5.040.000₫ 11.760.000₫ 31-03-2023
  • Hiển thị  
NP LOGISTICS CO.,LTD
David NGUYỄN (NP LOGISTICS CO.,LTD)