NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
  • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 0917324639
  • http://nplglobal.vn/

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #57812 | 05-12-2022 14:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
10.067.490₫
Chi tiết
THC 3.604.410₫ / Cont
BILL 1.242.900₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
LSA 4.971.600₫ / Cont
4.971.600₫ 15.039.090₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.715.100₫
Chi tiết
THC 3.264.300₫ / Cont
BILL 1.209.000₫ / Cont
SEAL 241.800₫ / Cont
12.090.000₫ 16.805.100₫ 31-12-2022
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.924.100₫
Chi tiết
THC 4.473.300₫ / Cont
BILL 1.209.000₫ / Cont
SEAL 241.800₫ / Cont
19.344.000₫ 25.268.100₫ 31-12-2022
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.924.100₫
Chi tiết
THC 4.473.300₫ / Cont
BILL 1.209.000₫ / Cont
SEAL 241.800₫ / Cont
19.344.000₫ 25.268.100₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jeddah
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
20'RF Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.715.100₫
Chi tiết
THC 3.264.300₫ / Cont
BILL 1.209.000₫ / Cont
SEAL 241.800₫ / Cont
24.180.000₫ 28.895.100₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'RF Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
18.257.400₫
Chi tiết
THC 4.595.400₫ / Cont
BILL 1.242.000₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
LSA 12.171.600₫ / Cont
24.840.000₫ 43.097.400₫ 14-12-2022

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #57633 | 02-12-2022 16:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Trieste
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Trieste, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy
40'HQ Hàng ngày 27 Ngày
Đi thẳng
6.039.250₫
Chi tiết
THC 4.560.250₫ / Cont
BILL 1.232.500₫ / Cont
SEAL 246.500₫ / Cont
73.950.000₫ 79.989.250₫ 14-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.271.750₫
Chi tiết
THC 3.327.750₫ / Cont
BILL 1.232.500₫ / Cont
SEAL 246.500₫ / Cont
WRS 2.465.000₫ / Cont
147.900.000₫ 155.171.750₫ 14-12-2022
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.504.250₫
Chi tiết
THC 4.560.250₫ / Cont
BILL 1.232.500₫ / Cont
SEAL 246.500₫ / Cont
WRS 2.465.000₫ / Cont
246.500.000₫ 255.004.250₫ 14-12-2022
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.504.250₫
Chi tiết
THC 4.560.250₫ / Cont
BILL 1.232.500₫ / Cont
SEAL 246.500₫ / Cont
WRS 2.465.000₫ / Cont
246.500.000₫ 255.004.250₫ 14-12-2022
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
45'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.504.250₫
Chi tiết
THC 4.560.250₫ / Cont
BILL 1.232.500₫ / Cont
SEAL 246.500₫ / Cont
WRS 2.465.000₫ / Cont
246.500.000₫ 255.004.250₫ 14-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Ho Chi Minh (VICT)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
6.217.750₫
Chi tiết
THC 3.233.230₫ / Cont
DOC 1.243.550₫ / Cont
CIC 994.840₫ / Cont
Cleaning 746.130₫ / Cont
13.679.050₫ 19.896.800₫ 30-12-2022
Bangkok
Ho Chi Minh (VICT)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
8.704.850₫
Chi tiết
THC 4.725.490₫ / Cont
DOC 1.243.550₫ / Cont
CIC 1.492.260₫ / Cont
Cleaning 1.243.550₫ / Cont
18.653.250₫ 27.358.100₫ 30-12-2022
Bangkok
Ho Chi Minh (VICT)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
8.704.850₫
Chi tiết
THC 4.725.490₫ / Cont
DOC 1.243.550₫ / Cont
CIC 1.492.260₫ / Cont
Cleaning 1.243.550₫ / Cont
18.653.250₫ 27.358.100₫ 30-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Yokohama
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
9.315.000₫
Chi tiết
THC 3.353.400₫ / Cont
BILL 1.242.000₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
LSA 4.471.200₫ / Cont
9.936.000₫ 19.251.000₫ 14-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
10.564.650₫
Chi tiết
THC 3.355.830₫ / Cont
BILL 1.242.900₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
LSA 5.717.340₫ / Cont
71.591.040₫ 82.155.690₫ 14-12-2022

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #57580 | 02-12-2022 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
3.489.000₫
Chi tiết
BILL 1.163.000₫ / B/L
SEAL 232.600₫ / Cont
TELEX 1.163.000₫ / Cont
AFS 930.400₫ / B/L
6.745.400₫ 10.234.400₫ 14-12-2022
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
3.489.000₫
Chi tiết
BILL 1.163.000₫ / B/L
SEAL 232.600₫ / Cont
TELEX 1.163.000₫ / Cont
AFS 930.400₫ / B/L
9.048.140₫ 12.537.140₫ 14-12-2022
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
3.489.000₫
Chi tiết
BILL 1.163.000₫ / B/L
SEAL 232.600₫ / Cont
TELEX 1.163.000₫ / Cont
AFS 930.400₫ / B/L
9.048.140₫ 12.537.140₫ 14-12-2022
NP LOGISTICS CO.,LTD
David NGUYỄN (NP LOGISTICS CO.,LTD)