NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +84 0917324639
 • http://nplglobal.vn/

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69787 | 12-04-2023 14:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
5.553.050₫ 13.114.650₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69786 | 12-04-2023 14:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69751 | 12-04-2023 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
CCL 1.181.500₫ / Cont
Handling 1.417.800₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69782 | 12-04-2023 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Gdansk
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 41 Ngày
Đi thẳng
5.789.350₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.181.500₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
46.763.770₫ 52.553.120₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69813 | 12-04-2023 15:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.616.400₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
3.780.800₫ 10.397.200₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
5.198.600₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
5.198.600₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69796 | 12-04-2023 15:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
6.616.400₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
5.553.050₫ 12.169.450₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
8.506.800₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
8.506.800₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69822 | 12-04-2023 16:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
5.907.500₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.907.500₫ 15.595.800₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.907.500₫ 15.595.800₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69803 | 12-04-2023 15:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen
Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
3.780.800₫ 11.342.400₫ 30-04-2023
Xiamen
Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.198.600₫ 14.886.900₫ 30-04-2023
Xiamen
Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.198.600₫ 14.886.900₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69789 | 12-04-2023 14:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
5.553.050₫ 13.114.650₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.452.000₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.181.500₫ / Cont
7.325.300₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.452.000₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.181.500₫ / Cont
7.325.300₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
NP LOGISTICS CO.,LTD
David NGUYỄN (NP LOGISTICS CO.,LTD)