NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

NP LOGISTICS CO.,LTD

2021-04-05 14:58

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Please send detail the infomation by email: sales@nplglobal.com.vn

NP LOGISTICS CO.,LTD

2021-04-05 14:57

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Please send detail the infomation by email: sales@nplglobal.com.vn

NP LOGISTICS CO.,LTD

2021-04-05 14:38

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4931
Ngày đăng: 05-04-2021
Dịch vụ: LCL
Nơi đi: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Nơi đến: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Cước: 2.346.000 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 15 Ngày
ETD: SUN
Ghi chú:
Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn