NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +840****** Hiện số
 • http://nplglobal.vn/

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Changwon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Changwon, Kyongsangnam-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
4.786.275₫
Chi tiết
THC 3.313.575₫ / Cont
BILL 1.227.250₫ / B/L
SEAL 245.450₫ / Cont
12.272.500₫ 17.058.775₫ 20-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.304 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #85547 | 11-10-2023 06:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Toronto
Ho Chi Minh
Toronto, Ontario, Canada
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / Door
Hàng thường
Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
2.454.500
₫/cbm
5.031.725₫
Chi tiết
THC 981.800₫ / CBM
AMS 1.104.525₫ / Set
CFS 981.800₫ / CBM
Bill fee 1.227.250₫ / Set
Fuel surcharge 736.350₫ / CBM
3.436.300₫
DDC 613.625₫ / CBM
Handling charge 981.800₫ / Shipment
Warehouse charge 613.625₫ / CBM
D/O 1.227.250₫ / Set
10.922.525₫ 20-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.488 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69787 | 12-04-2023 14:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
5.553.050₫ 13.114.650₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
8.506.800₫ 18.195.100₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.307 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69786 | 12-04-2023 14:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 423 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69751 | 12-04-2023 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
CCL 1.181.500₫ / Cont
Handling 1.417.800₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 93 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69782 | 12-04-2023 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
2.363.000₫ 9.924.600₫ 30-04-2023
Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
Yantian
Hai Phong
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
2.363.000₫ 12.051.300₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 191 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Gdansk
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 41 Ngày
Đi thẳng
5.789.350₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.181.500₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
46.763.770₫ 52.553.120₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.215 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69813 | 12-04-2023 15:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.616.400₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
3.780.800₫ 10.397.200₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
5.198.600₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
5.198.600₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 105 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69796 | 12-04-2023 15:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
6.616.400₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
5.553.050₫ 12.169.450₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
8.506.800₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.270.500₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
8.506.800₫ 16.777.300₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57 Lượt xem

NP LOGISTICS CO.,LTD

Ref #69822 | 12-04-2023 16:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
7.561.600₫
Chi tiết
THC 3.426.350₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 945.200₫ / Cont
CCL 945.200₫ / Cont
CIC 945.200₫ / Cont
5.907.500₫ 13.469.100₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.907.500₫ 15.595.800₫ 30-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.688.300₫
Chi tiết
THC 4.371.550₫ / Cont
BILL 1.299.650₫ / B/L
Handling 1.417.800₫ / Cont
CCL 1.181.500₫ / Cont
CIC 1.417.800₫ / Cont
5.907.500₫ 15.595.800₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.477 Lượt xem