NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +840****** Hiện số
 • http://nplglobal.vn/
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 13.440.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 40 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 4.320.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Cebu City, Cebu, Philippines
Cước: 31.920.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila South Harbour, Metro Manila, Philippines
Cước: 23.280.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Cước: 23.280.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Cebu City, Cebu, Philippines
Cước: 13.560.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 10 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila South Harbour, Metro Manila, Philippines
Cước: 10.331.250₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Cước: 10.440.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 10 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kobe, Hyogo, Japan
Cước: 8.400.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Osaka, Osaka, Japan
Cước: 8.400.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Bạn có thể gửi thêm thông tin qua Whatsapp/zalo : 0339263436 (Phước) để mình có thể gửi bảng giá và những thông tin cần thiết đến công ty mình ạ. Xin cảm ơn bạn ạ Trân Trọng
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9 Lượt xem
 • Hiển thị