NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
  • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 0917324639
  • http://nplglobal.vn/
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 746.130₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 6 Ngày
ETD: LCC:80$
Ghi chú:
USD-60/CBM(<1CBM), USD-45/CBM(1-3CBM) ,USD-40/CBM(3-5CBM), USD-35/CBM(5-10CBM), USD-30/CBM(10-15CBM)
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 10.445.820₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Inc THC
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Mundra, Gujarat, India
Cước: 24.871.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 20 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Sub LCC
Chia sẻ
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 39.100.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 14 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 18.400.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 16-06-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Chittagong, Chittagong, Bangladesh
Cước: 71.300.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 20 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chengnan Kaifaqu, Jingzhou, Hubei, China
Cước: 33.350.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 26-07-2022
T/T: 15 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 37.375.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 18 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Please contact by email: sales06@nplglobal.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 13.800.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 16-06-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
Cước: 1.380.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 16-06-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
please contact by email:sales04@gmail.com.vn
Chia sẻ
  • Hiển thị  
NP LOGISTICS CO.,LTD
David NGUYỄN (NP LOGISTICS CO.,LTD)