NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

- NP LOGISTICS was establish by the professional founders as one of the most growing company in transport and logistics services in Viet Nam. - The company is headquartered in Ho Chi Minh City and has representative offices in Ha Noi, Binh Duong,...

Xem thêm >>
 • Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • +840****** Hiện số
 • http://nplglobal.vn/
Nơi đi: Songkhla, Songkhla, Thailand
Nơi đến: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 13.467.540₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2021
T/T: 4 Ngày
ETD: MON/TUE
Ghi chú:
Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 178 Lượt xem
Nơi đi: Songkhla, Songkhla, Thailand
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 18.119.540₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-07-2021
T/T: 4 Ngày
ETD: THU/FRI
Ghi chú:
Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 177 Lượt xem
Nơi đi: Songkhla, Songkhla, Thailand
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 27.423.540₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-07-2021
T/T: 3 Ngày
ETD: WED
Ghi chú:
Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 180 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Lattakia, Syria
Cước: /
Hiệu lực đến: 11-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.012 Lượt xem
Nơi đi: Chittagong, Chittagong, Bangladesh
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: /
Hiệu lực đến: 12-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.016 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chittagong, Chittagong, Bangladesh
Cước: /
Hiệu lực đến: 08-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.012 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Umm Qasr, Iraq
Cước: /
Hiệu lực đến: 08-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.011 Lượt xem
 • Hiển thị