PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

PAM CARGO provides full spectrum of Freight and Logistics services that include Air & Ocean Import/Export, Sea-Air Multimodal Traffic, Customs Clearing/Forwarding, Consolidation, Project Cargo Movements, Road Haulage, Packaging, Door-to-Door Deliv...

Xem thêm >>

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #61516 | 18-01-2023 10:37

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Munich (MUC)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Munich, Bavaria, Germany (MUC)
Thứ 2/ Thứ 6 24 Ngày
Đi thẳng
46.020₫
/kg
1.819.324₫
Chi tiết
CFS 1.180₫ / Kg
THC 944₫ / Kg
VGM 354.000₫ / Shipment
CTD 873.200₫ / AWB
ENS 590.000₫ / AWB
1.865.344₫ 29-01-2023

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #60553 | 30-12-2022 17:11

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Munich (MUC)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Munich, Bavaria, Germany (MUC)
Thứ 2/ Thứ 6 22 Ngày
Đi thẳng
46.221₫
/kg
1.827.264₫
Chi tiết
CFS 1.185₫ / Kg
THC 948₫ / Kg
VGM 355.545₫ / Shipment
CTD 877.011₫ / AWB
ENS 592.575₫ / AWB
1.873.485₫ 07-01-2023

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #59341 | 16-12-2022 11:56

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Frankfurt (FRA)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2/ Thứ 6 22 Ngày
Đi thẳng
56.501₫
/kg
1.830.117₫
Chi tiết
CFS 1.187₫ / Kg
THC 950₫ / Kg
VGM 356.100₫ / Shipment
CTD 878.380₫ / AWB
ENS 593.500₫ / AWB
1.886.618₫ 24-12-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #57636 | 02-12-2022 16:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Frankfurt (FRA)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2/ Thứ 6 22 Ngày
Đi thẳng
57.691₫
/kg
1.868.662₫
Chi tiết
CFS 1.212₫ / Kg
THC 970₫ / Kg
VGM 363.600₫ / Shipment
CTD 896.880₫ / AWB
ENS 606.000₫ / AWB
1.926.353₫ 10-12-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #55470 | 18-11-2022 14:56

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
London (LHR)
Haiphong, Vietnam (HPH)
London, England, United Kingdom (LHR)
Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
72.088₫
/kg
1.916.303₫
Chi tiết
CFS 1.243₫ / Kg
THC 994₫ / Kg
VGM 372.870₫ / Shipment
CTD 919.746₫ / AWB
ENS 621.450₫ / AWB
1.988.391₫ 26-11-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #53407 | 07-11-2022 14:08

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Paris (CDG)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Paris, Île-de-France, France (CDG)
Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
77.109₫
/kg
1.917.537₫
Chi tiết
CFS 1.244₫ / Kg
THC 995₫ / Kg
VGM 373.110₫ / Shipment
CTD 920.338₫ / AWB
ENS 621.850₫ / AWB
1.994.646₫ 13-11-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #50511 | 21-10-2022 15:28

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Frankfurt (FRA)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
86.730₫
/kg
1.910.290₫
Chi tiết
CFS 1.239₫ / Kg
THC 991₫ / Kg
VGM 371.700₫ / Shipment
CTD 916.860₫ / AWB
ENS 619.500₫ / AWB
1.997.020₫ 29-10-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #48883 | 11-10-2022 11:52

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Hamburg (HAM)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Hamburg, Germany (HAM)
Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
84.140₫
/kg
1.853.244₫
Chi tiết
CFS 1.202₫ / Kg
THC 962₫ / Kg
VGM 360.600₫ / Shipment
CTD 889.480₫ / AWB
ENS 601.000₫ / AWB
1.937.384₫ 16-10-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #47642 | 04-10-2022 15:19

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Hamburg (HAM)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Hamburg, Germany (HAM)
Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
84.105₫
/kg
1.852.473₫
Chi tiết
CFS 1.202₫ / Kg
THC 961₫ / Kg
VGM 360.450₫ / Shipment
CTD 889.110₫ / AWB
ENS 600.750₫ / AWB
1.936.578₫ 08-10-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #44090 | 15-09-2022 16:19

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Amsterdam (AMS)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
90.212₫
/kg
1.830.117₫
Chi tiết
CFS 1.187₫ / Kg
THC 950₫ / Kg
VGM 356.100₫ / Shipment
CTD 878.380₫ / AWB
ENS 593.500₫ / AWB
1.920.329₫ 17-09-2022
PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD
Dennis Nguyen (PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD)