PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Mr Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2021-01-25 11:38

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Haiphong, Vietnam(HPH)
> Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany(DUS)
Cat Bi International Airport
Düsseldorf Airport
Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
15.510.960 2.136.937
Chi tiết
CFS 1.161 VNĐ / Kg
THC 929 VNĐ / Kg
VGM 348.300 VNĐ / Shipment
CTD 859.140 VNĐ / AWB
ENS 580.500 VNĐ / AWB
17.647.897 31-01-2021
Ghi chú:
- SEA AIR COMBINE BETWEEN SEA FROM ORIGIN TO JEBEL ALI & AIR FROM DUBAI TO DESTINATION FOR THE WHOLE ROUTING. - MIN 100KGS

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2021-01-25 11:33

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
3.900.960
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 2.786.400 VNĐ / Cont
SEAL 185.760 VNĐ / Cont
46.440.000 50.340.960 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
SEAL 185.760 VNĐ / Cont
67.338.000 72.632.160 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
SEAL 185.760 VNĐ / Cont
67.338.000 72.632.160 31-01-2021

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2021-01-22 14:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Haiphong, Vietnam(HPH)
> Munich, Bavaria, Germany(MUC)
Cat Bi International Airport
Munich Airport
Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
15.510.960 2.136.937
Chi tiết
CFS 1.161 VNĐ / Kg
THC 929 VNĐ / Kg
VGM 348.300 VNĐ / Shipment
CTD 859.140 VNĐ / AWB
ENS 580.500 VNĐ / AWB
17.647.897 31-01-2021
Ghi chú:
- SEA AIR COMBINE BETWEEN SEA FROM ORIGIN TO JEBEL ALI & AIR FROM DUBAI TO DESTINATION FOR THE WHOLE ROUTING. - MIN 100KGS