PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

PAM CARGO provides full spectrum of Freight and Logistics services that include Air & Ocean Import/Export, Sea-Air Multimodal Traffic, Customs Clearing/Forwarding, Consolidation, Project Cargo Movements, Road Haulage, Packaging, Door-to-Door Deliv...

Xem thêm >>
  • Room 402-403, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau St., Dakao Ward, Dist.1
  • +84 28 38200986
  • www.pamvn.com, www.pamcargo.com

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #33776 | 20-06-2022 16:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang, Vietnam (DAD)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2 21 Ngày
Đi thẳng
18.936.631₫ 2.151.661₫
Chi tiết
CFS 1.169₫ / Kg
THC 935₫ / Kg
VGM 350.700₫ / Shipment
CTD 865.060₫ / AWB
ENS 584.500₫ / AWB
21.088.292₫ 26-06-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #33334 | 14-06-2022 10:57

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang, Vietnam (DAD)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2 21 Ngày
Đi thẳng
18.928.532₫ 2.150.741₫
Chi tiết
CFS 1.169₫ / Kg
THC 935₫ / Kg
VGM 350.550₫ / Shipment
CTD 864.690₫ / AWB
ENS 584.250₫ / AWB
21.079.273₫ 19-06-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #32421 | 06-06-2022 11:00

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Stockholm (ARN)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Stockholm, Sweden (ARN)
Thứ 2 21 Ngày
Đi thẳng
17.536.253₫ 2.147.520₫
Chi tiết
CFS 1.167₫ / Kg
THC 933₫ / Kg
VGM 350.025₫ / Shipment
CTD 863.395₫ / AWB
ENS 583.375₫ / AWB
19.683.773₫ 12-06-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Münster / Osnabrück (LS) (FMO)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Münster / Osnabrück (LS), North Rhine-Westphalia, Germany (FMO)
Thứ 2 21 Ngày
Đi thẳng
16.870.156₫ 2.147.060₫
Chi tiết
CFS 1.167₫ / Kg
THC 933₫ / Kg
VGM 349.950₫ / Shipment
CTD 863.210₫ / AWB
ENS 583.250₫ / AWB
19.017.216₫ 05-06-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #31116 | 24-05-2022 15:10

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Hamburg (HAM)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Hamburg, Germany (HAM)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
17.645.596₫ 2.146.600₫
Chi tiết
CFS 1.166₫ / Kg
THC 933₫ / Kg
VGM 349.875₫ / Shipment
CTD 863.025₫ / AWB
ENS 583.125₫ / AWB
19.792.196₫ 29-05-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #30617 | 18-05-2022 15:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
Hamburg (HAM)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Hamburg, Germany (HAM)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
18.998.897₫ 2.141.078₫
Chi tiết
CFS 1.163₫ / Kg
THC 931₫ / Kg
VGM 348.975₫ / Shipment
CTD 860.805₫ / AWB
ENS 581.625₫ / AWB
21.139.975₫ 22-05-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #29766 | 10-05-2022 11:51

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
London (LHR)
Haiphong, Vietnam (HPH)
London, England, United Kingdom (LHR)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
18.855.987₫ 2.124.973₫
Chi tiết
CFS 1.155₫ / Kg
THC 924₫ / Kg
VGM 346.350₫ / Shipment
CTD 854.330₫ / AWB
ENS 577.250₫ / AWB
20.980.959₫ 15-05-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #29394 | 05-05-2022 16:29

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Haiphong (HPH)
London (LHR)
Haiphong, Vietnam (HPH)
London, England, United Kingdom (LHR)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
18.855.987₫ 2.124.973₫
Chi tiết
CFS 1.155₫ / Kg
THC 924₫ / Kg
VGM 346.350₫ / Shipment
CTD 854.330₫ / AWB
ENS 577.250₫ / AWB
20.980.959₫ 08-05-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #27732 | 25-04-2022 10:23

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Lille (LIL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Lille, Nord-Pas-de-Calais, France (LIL)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
22.963.252₫ 2.126.813₫
Chi tiết
CFS 1.156₫ / Kg
THC 924₫ / Kg
VGM 346.650₫ / Shipment
CTD 855.070₫ / AWB
ENS 577.750₫ / AWB
25.090.065₫ 30-04-2022

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #27307 | 20-04-2022 15:03

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Lille (LIL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Lille, Nord-Pas-de-Calais, France (LIL)
Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
22.878.791₫ 2.118.991₫
Chi tiết
CFS 1.151₫ / Kg
THC 921₫ / Kg
VGM 345.375₫ / Shipment
CTD 851.925₫ / AWB
ENS 575.625₫ / AWB
24.997.782₫ 24-04-2022
PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD
Dennis Nguyen (PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD)