PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
7758 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
3.900.960₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 2.786.400₫
SEAL 185.760₫
46.440.000₫ 50.340.960₫ 28-02-2021
7758 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 28-02-2021
7758 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 28-02-2021
7756 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
3.900.960₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 2.786.400₫
SEAL 185.760₫
46.440.000₫ 50.340.960₫ 28-02-2021
7756 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 28-02-2021
7756 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 28-02-2021
7736 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
3.900.960₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 2.786.400₫
SEAL 185.760₫
46.440.000₫ 50.340.960₫ 31-01-2021
7736 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 31-01-2021
7736 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
5.294.160₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 4.179.600₫
SEAL 185.760₫
67.338.000₫ 72.632.160₫ 31-01-2021
7729 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
3.900.960₫
Chi tiết
DOC 928.800₫
THC 2.786.400₫
SEAL 185.760₫
46.440.000₫ 50.340.960₫ 31-01-2021
  • Hiển thị