AIR SEA ASIAN JSC
AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Mr Ben lee

Chức vụ: General Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AIR SEA ASIAN JSC

2020-10-26 16:01

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #2538
Ngày đăng: 26-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
Cước: 1.165.000 VNĐ/40GP
Hiệu lực đến: 14-11-2020
T/T: 4 Ngày
ETD: Mon,Wed
Ghi chú:
Giá cước đã bao gồm LSS đầu xuất
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2020-10-26
Khác