AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • No 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh Dist
  • +84 0989470047
  • www.asanco.vn
AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Ref #15471 | 19-09-2023 10:50

country

HOT PROMOTE HCM - SINGAPORE

Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.839.750₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú: cước đã bao gồm THC, LSS. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 or email sales2@asanco.vn
  • Bình luận
  • Chia sẻ
AIR SEA ASIAN JSC
Helen Nguyen (AIR SEA ASIAN JSC)