CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2021-04-14 13:54

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
134.212.000 134.212.000 22-04-2021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2021-03-19 13:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
94.710.000 94.710.000 31-03-2021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2021-03-15 15:58

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang
> Los Angeles
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
106.260.000 106.260.000 31-03-2021
Da Nang
> Los Angeles
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
106.260.000 106.260.000 31-03-2021