CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2020-12-10 10:22

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
5.336.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
Seal 232.000 VNĐ / Cont
Bill 928.000 VNĐ / B/L
30.160.000 35.496.000 24-12-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2020-11-12 11:27

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 12 Nov 2020