CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms. HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms. HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với 16 năm hoạt động & kinh doanh tại lĩnh vực Logistics, ASL Corp tự hào mang đến cho khách hàng 13 nhóm dịch vụ chính của doanh nghiệp với tiêu chí "Hiệu quả cao - Chi phí thấp - Nhanh chóng - Uy tín"

Xem thêm >>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13725 | 22-03-2023 08:37

country
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 118.750₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13724 | 22-03-2023 08:33

country
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 1.187.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13723 | 22-03-2023 08:33

country
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 4.750.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13690 | 20-03-2023 09:04

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 1.187.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13689 | 20-03-2023 09:03

country
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 23.750₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13687 | 20-03-2023 09:02

country
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 1.187.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13686 | 20-03-2023 09:02

country
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 3.562.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13653 | 17-03-2023 09:10

country
Nơi đi: Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 2.375.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13652 | 17-03-2023 09:10

country
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 2.375.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #13651 | 17-03-2023 09:09

country
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 1.662.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )
HUYỀN PHÙNG (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL ))