CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á  ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-20 08:39

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4764
Ngày đăng: 20-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 103.995.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 26/03/2021
Ghi chú:
GIÁ BAO TỐT CHO CẢ FWD, ZALO: 0346 106 066

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-19 09:22

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4753
Ngày đăng: 19-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 150.150.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 31/03/2021
Ghi chú:
CHƯA GỒM LOCAL CHARGE, CHI TIẾT LIÊN HỆ ZALO: 0346 106 066

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-18 08:22

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4748
Ngày đăng: 18-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 103.995.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 27 Ngày
ETD: 26/03/2021
Ghi chú:
GIÁ TỐT CHO CẢ FWD, GIÁ CHƯA BAO GỒM LOCAL CHARGE. ZALO: 0346.106.066