CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á  ( ASL )
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á  ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-01-07 11:52

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4226
Ngày đăng: 07-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 16.254.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 18-01-2021
T/T: 8 Ngày
ETD: 18/01/2020
Ghi chú:
AVAILABLE BOOKING TO SINGAPORE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-01-05 09:29

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4190
Ngày đăng: 05-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Osaka, Osaka, Japan
Cước: 11.635.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 13-01-2021
T/T: 6 Ngày
ETD: 13/01/2020
Ghi chú:
AVAILABLE BOOKING TO OSAKA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2020-12-29 10:42

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4174
Ngày đăng: 29-12-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Cước: 20.898.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 06-01-2021
T/T: 10 Ngày
ETD: 06/01/2021
Ghi chú:
AVAILABLE BOOKING TO JAKARTA