CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms. HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms. HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với 16 năm hoạt động & kinh doanh tại lĩnh vực Logistics, ASL Corp tự hào mang đến cho khách hàng 13 nhóm dịch vụ chính của doanh nghiệp với tiêu chí "Hiệu quả cao - Chi phí thấp - Nhanh chóng - Uy tín"

Xem thêm >>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15255 | 22-08-2023 15:20

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -961.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15254 | 22-08-2023 15:20

country
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -961.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15253 | 22-08-2023 15:19

country
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -480.800₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15252 | 22-08-2023 15:19

country
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 24.040₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15099 | 26-07-2023 09:56

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -1.191.250₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 15-08-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15098 | 26-07-2023 09:54

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 46.458.750₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-08-2023
T/T: 28 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15097 | 26-07-2023 09:53

country
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -1.191.250₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15096 | 26-07-2023 09:53

country
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -1.191.250₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15095 | 26-07-2023 09:52

country
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -1.191.250₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Ref #15052 | 20-07-2023 10:41

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 35.722.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 25 Ngày
ETD:
Ghi chú: CHUYÊN LOGISTICS SERVICE, SUPPORT 24/7, ZALO: 0346106066 ( Ms Huyền )
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )
HUYỀN PHÙNG (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL ))