CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á  ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms. HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
39948 Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5 30 Ngày
5.649.600₫
Chi tiết
THC 3.060.200₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
AMS 706.200₫
94.160₫ 5.743.760₫ 31-08-2022
39948 Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 30 Ngày
6.826.600₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
AMS 706.200₫
117.700₫ 6.944.300₫ 31-08-2022
39948 Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 30 Ngày
6.826.600₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
AMS 706.200₫
117.700₫ 6.944.300₫ 31-08-2022
38628 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4 25 Ngày
4.825.700₫
Chi tiết
THC 2.942.500₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
70.620.000₫ 75.445.700₫ 31-08-2022
38626 Hai Phong
> Laem Chabang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 5 5 Ngày
4.943.400₫
Chi tiết
THC 3.060.200₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
14.124.000₫ 19.067.400₫ 31-08-2022
38624 Hai Phong
> Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 4 25 Ngày
4.825.700₫
Chi tiết
THC 2.942.500₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
Telex 706.200₫
69.443.000₫ 74.268.700₫ 16-08-2022
38622 Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 5 15 Ngày
4.708.000₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
40.018.000₫ 44.726.000₫ 15-08-2022
38620 Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 5 20 Ngày
4.943.400₫
Chi tiết
THC 2.942.500₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
37.664.000₫ 42.607.400₫ 15-08-2022
38618 Hai Phong
> Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 4 20 Ngày
4.708.000₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
telex 706.200₫
57.673.000₫ 62.381.000₫ 16-08-2022
38614 Hai Phong
> Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 6 25 Ngày
4.708.000₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
Telex 706.200₫
42.372.000₫ 47.080.000₫ 15-08-2022
  • Hiển thị