Phaata Co., Ltd

Phaata Co., Ltd

Contact person: Mr. Phaata Team

Pos: Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Phaata Co., Ltd

Contact person: Mr. Phaata Team

Pos: Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

PHAATA là Sàn giao dịch Logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam; là nơi kết nối giao dịch giữa Chủ hàng với Công ty Logistics nhanh chóng và thuận tiện nhất.

See more >>
 • C1 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +84 08 9669 8366
 • https://phaata.com/

Phaata Co., Ltd

01-12-2022 11:35

country
COSCO schedules: Vietnam - North America in Dec 2022
The official sailing schedules of COSCO Shipping Lines for routes from Ho Chi Minh / Ba Ria Vung Tau to USA and Canada ports in Dec/2022 (Download excel file).

cosco-schedules-vietnam

COSCO publishes official sailing schedules on PHAATA.com (Photo: Phaata)

 

Table of contents:

 1. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - LONG BEACH (Service: SEA)

 2. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - LOS ANGELES - OAKLAND (Service: SEA2)

 3. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH (Service: AWE6)

 4. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HALIFAX - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH - CHARLESTON

 5. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - BOSTON via SHANGHAI (Service: AWE1)

 6. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH via SHANGHAI

 7. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - BALTIMORE via HONGKONG (Service: AWE3)

 8. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - SAVANNAH - CHARLESTON (Service: AWE4)

 9. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - PRINCE RUPERT - VANCOUVER via SHANGHAI (Service: CPNW)

 10. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - VANCOUVER - SEATTLE via HONGKONG (Service: OPNW)

 11. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - SEATTLE - VANCOUVER via SHANGHAI (Service: MPNW)

 12. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HOUSTON - MOBILE - TAMPA via SHANGHAI (Service: GME)

 13. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HOUSTON - MOBILE - NEW ORLEANS - MIAMI via SHANGHAI (Service: GME2)

 14. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - MIAMI via SHANGHAI (Service: GME7)

 15. DOWNLOAD COSCO SCHEDULES: VIET NAM - NORTH AMERICA

 16. CONTACT COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

 

1. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - LONG BEACH (Service: SEA)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

HONG KONG

LONG BEACH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

MON

MON

WED

TUE

01:00

01:00

05:00

20:00

01:00

03:00

COSCO PORTUGAL

054E

30 Nov

01 Dec

05 Dec

05 Dec

21 Dec

27 Dec

COSCO NETHERLANDS

054E

08 Dec

09 Dec

12 Dec

12 Dec

28 Dec

03 Jan

COSCO SHIPPING DENALI

030E

15 Dec

16 Dec

19 Dec

19 Dec

04 Jan

10 Jan

COSCO ITALY

057E

22 Dec

23 Dec

26 Dec

26 Dec

11 Jan

17 Jan

COSCO ENGLAND

056E

29 Dec

30 Dec

02 Jan

02 Jan

18 Jan

24 Jan

 

2. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - LOS ANGELES - OAKLAND (Service: SEA2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (GML)

YANTIAN

LOS ANGELES

OAKLAND

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

TUE

WED

THU

MON

WED

FRI

12:00

18:00

17:00

15:00

18:00

04:00

02:00

12:00

CMA CGM AMERIGO VESPUCCI

0TUQBE1MA

01 Dec

02 Dec

06 Dec

07 Dec

22 Dec

26 Dec

21 Dec

23 Dec

CMA CGM BRAZIL

0TUQFE1MA

08 Dec

09 Dec

13 Dec

14 Dec

29 Dec

02 Jan

28 Dec

30 Dec

CMA CGM LAPEROUSE

0TUQJE1MA

15 Dec

16 Dec

20 Dec

21 Dec

05 Jan

09 Jan

04 Jan

06 Jan

CMA CGM MAGELLAN

0TUQNE1MA

22 Dec

23 Dec

27 Dec

28 Dec

12 Jan

16 Jan

11 Jan

13 Jan

CMA CGM PANAMA

0TUQRE1MA

29 Dec

30 Dec

03 Jan

04 Jan

19 Jan

23 Jan

25 Jan

27 Jan

 

3. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH (Service: AWE6)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(CMIT)

SINGAPORE
(SIN02)

SAVANNAH

NORFOLK

NEW YORK
(MAHER terminal)

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

SUN

SUN

SUN

TUE

SUN

TUE

WED

SAT

08:00

14:00

01:00

20:00

17:00

01:00

17:00

01:00

23:00

01:00

BLANK SAILING

 

 

4. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HALIFAX - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH - CHARLESTON

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(GML)

SINGAPORE
(SIN02)

HALIFAX

NEW YORK
(APM Terminals Port Elizabeth)

NORFOLK

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

SAT

SUN

MON

WED

THU

FRI

SAT

SUN

TUE

TUE

18:00

22:00

08:00

14:00

08:00

01:00

13:00

07:00

13:00

05:00

19:00

16:00

07:00

17:00

CMA CGM HERMES

0TURLS1MA

02 Dec

03 Dec

05 Dec

06 Dec

31 Dec

01 Jan

02 Jan

04 Jan

05 Jan

06 Jan

08 Jan

09 Jan

10 Jan

11 Jan

CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB

0TURPS1MA

09 Dec

10 Dec

12 Dec

13 Dec

07 Jan

08 Jan

09 Jan

11 Jan

12 Jan

13 Jan

15 Jan

16 Jan

17 Jan

18 Jan

CMA CGM T. ROOSEVELT

0TURTS1MA

16 Dec

17 Dec

19 Dec

20 Dec

14 Jan

15 Jan

16 Jan

18 Jan

19 Jan

20 Jan

22 Jan

23 Jan

24 Jan

25 Jan

CMA CGM MARCO POLO

0TURXS1MA

23 Dec

24 Dec

26 Dec

27 Dec

21 Jan

22 Jan

23 Jan

25 Jan

26 Jan

27 Jan

29 Jan

30 Jan

31 Jan

01 Feb

CMA CGM PEGASUS

1TU02S1MA

30 Dec

31 Dec

02 Jan

03 Jan

28 Jan

29 Jan

30 Jan

01 Feb

02 Feb

03 Feb

05 Feb

06 Feb

07 Feb

08 Feb

CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT

1TU06S1MA

06 Jan

07 Jan

09 Jan

10 Jan

04 Feb

05 Feb

06 Feb

08 Feb

09 Feb

10 Feb

12 Feb

13 Feb

14 Feb

15 Feb

 

5. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - BOSTON via SHANGHAI (Service: AWE1)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

BOSTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SUN

MON

WED

THU

10:00

10:00

04:00

03:00

7:00

19:00

18:00

18:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

EVER FAITH

1088E

15 Dec

17 Dec

20 Jan

20 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

EVER FAST

1090E

29 Dec

31 Dec

03 Feb

03 Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

EVER FASHION

1091E

05 Jan

07 Jan

10 Feb

10 Feb

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

EVER FINE

1092E

12 Jan

14 Jan

17 Feb

17 Feb

 

6. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH via SHANGHAI (Service: AWE2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

NEW YORK

NORFOLK

SAVANNAH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

THU

SAT

FRI

MON

TUE

WED

FRI

SAT

10:00

10:00

04:00

03:00

21:00

7:00

5:00

7:00

5:00

8:00

5:00

14:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

CMA CGM OSIRIS

0MBCRE1MA

15 Dec

16 Dec

13 Jan

16 Jan

17 Jan

18 Jan

20 Jan

22 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

COSCO SHIPPING LOTUS

017E

29 Dec

30 Dec

27 Jan

30 Jan

31 Jan

01 Feb

03 Feb

05 Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

CMA CGM KIMBERLEY

0MBCXE1MA

05 Jan

06 Jan

03 Feb

06 Feb

07 Feb

08 Feb

10 Feb

12 Feb

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

COSCO FORTUNE

064E

12 Jan

13 Jan

10 Feb

13 Feb

14 Feb

15 Feb

17 Feb

19 Feb

 

7. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - BALTIMORE via HONGKONG (Service: AWE3)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

HONG KONG
(HKG01)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HONGKONG

BALTIMORE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

MON

SAT

SUN

FRI

SAT

10:00

10:00

20:00

08:00

13:00

9:00

8:00

18:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

08 Dec

09 Dec

EVER FEAT

1179E

12 Dec

12 Dec

17 Jan

18 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

22 Dec

23 Dec

TALOS

1181E

26 Dec

26 Dec

31 Jan

01 Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

29 Dec

30 Dec

TOKYO TRIUMPH

1182E

02 Jan

02 Jan

07 Feb

08 Feb

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

05 Jan

06 Jan

TRITON

1183E

09 Jan

09 Jan

14 Feb

15 Feb

 

8. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - NEW YORK - SAVANNAH - CHARLESTON (Service: AWE4)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(CMP06)

SHANGHAI
(SHA08)

NEW YORK
 

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

MON

WED

SAT

SUN

TUE

TUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

10 Jan

13 Jan

15 Jan

17 Jan

17 Jan

19 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

24 Jan

03 Feb

05 Feb

07 Feb

07 Feb

09 Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

31 Jan

03 Feb

05 Feb

07 Feb

07 Feb

09 Feb

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

07 Feb

10 Feb

12 Feb

14 Feb

14 Feb

16 Feb

 

9. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - PRINCE RUPERT - VANCOUVER via SHANGHAI (Service: CPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

CMP06

SHA08

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHA08

PRR01

VAN02

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

SHANGHAI

PRINCE RUPERT

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

TUE

WED

SAT

MON

WED

FRI

10:00

10:00

04:00

03:00

09:00

13:00

16:30

16:30

16:30

16:30

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

XIN CHONG QING

146N

20 Dec

21 Dec

01 Jan

03 Jan

5-Jan

7-Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

COSCO AUCKLAND

061N

03 Jan

04 Jan

15-Jan

17-Jan

19-Jan

21-Jan

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

CSCL SUMMER

051N

10 Jan

11 Jan

22-Jan

24-Jan

26-Jan

28-Jan

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

XIN BEIJING

137N

24 Jan

25 Jan

5-Feb

7-Feb

9-Feb

11-Feb

 

10. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - VANCOUVER - SEATTLE via HONGKONG (Service: OPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HO CHI MINH

(CAT LAI)

HONGKONG

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HONGKONG

VANCOUVER

SEATTLE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SUN

SUN

MON

WED

THU

FRI

10:00

10:00

16:00

13:00

8:00

21:00

8:00

16:00

7:00

16:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

08 Dec

09 Dec

SEATTLE C

016E

18 Dec

18 Dec

03 Jan

06 Jan

06 Jan

08 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

22 Dec

23 Dec

OOCL OAKLAND

113E

25 Dec

25 Dec

10 Jan

13 Jan

13 Jan

15 Jan

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

29 Dec

30 Dec

OOCL SAN FRANCISCO

170E

08 Jan

08 Jan

24 Jan

27 Jan

27 Jan

29 Jan

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

05 Jan

06 Jan

OOCL CHICAGO

087E

15 Jan

15 Jan

31 Jan

03 Feb

03 Feb

05 Feb

 

11. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - SEATTLE - VANCOUVER via SHANGHAI (Service: MPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

SEATTLE

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

TUE

WED

SUN

MON

SUN

MON

TUE

THU

10:00

10:00

11:00

11:00

4:00

4:00

8:00

18:00

8:00

13:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

CMA CGM GANGES

0TN8NS1MA

17 Dec

18 Dec

01 Jan

04 Jan

04 Jan

07 Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

APL CHONGQING

0TN8RS1MA

31 Dec

01 Jan

15 Jan

18 Jan

18 Jan

21 Jan

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

CMA CGM MEDEA

0TN8TS1MA

07 Jan

08 Jan

22 Jan

25 Jan

25 Jan

28 Jan

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

SEAMAX MYSTIC

0TN8VS1MA

14 Jan

15 Jan

29 Jan

01 Feb

01 Feb

04 Feb

 

12. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HOUSTON - MOBILE - TAMPA via SHANGHAI (Service: GME)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANG HAI (SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANG HAI

HOUSTON

MOBILE

TAMPA

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

TUE

SUN

MON

SUN

MON

THU

FRI

SUN

MON

TUE

WED

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

COSCO VENICE

054E

18-Dec

19-Dec

19-Jan

20-Jan

22-Jan

23-Jan

24-Jan

25-Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

COSCO PIRAEUS

054E

1-Jan

2-Jan

2-Feb

3-Feb

5-Feb

6-Feb

7-Feb

8-Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

XIN WEI HAI

148E

15-Jan

16-Jan

16-Feb

17-Feb

19-Feb

20-Feb

21-Feb

22-Feb

OOCL SINGAPORE

048E

01 Jan

02 Jan

10 Jan

11 Jan

XIN RI ZHAO

343E

22-Jan

23-Jan

23-Feb

24-Feb

26-Feb

27-Feb

28-Feb

1-Mar

 

13. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - HOUSTON - MOBILE - NEW ORLEANS - MIAMI via SHANGHAI (Service: GME2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (SSIT)

SHANGHAI

HOUSTON

NEW ORLEANS

MOBILE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

MON

TUE

THU

THU

TUE

THU

FRI

SAT

MON

TUE

CMA CGM SAMSON

0PGDVE1MA

21-Nov

22-Nov

30-Nov

1-Dec

27-Dec

29-Dec

31-Dec

1-Jan

2-Jan

3-Jan

CMA CGM TAGE

0PGDZE1MA

5-Dec

6-Dec

14-Dec

15-Dec

10-Jan

12-Jan

14-Dec

15-Dec

16-Jan

17-Jan

CMA CGM TANCREDI

0PGE1E1MA

12-Dec

13-Dec

21-Dec

22-Dec

17-Jan

19-Jan

21-Jan

22-Jan

23-Jan

24-Jan

CMA CGM ATTILA

0PGE3E1MA

19-Dec

20-Dec

28-Dec

29-Dec

24-Jan

26-Jan

28-Jan

29-Jan

30-Jan

31-Jan

CMA CGM ELBE

0PGE5E1MA

26-Dec

27-Dec

4-Jan

5-Jan

31-Jan

2-Feb

4-Feb

5-Feb

6-Feb

7-Feb

 

14. HO CHI MINH / BA RIA VUNG TAU - MIAMI via SHANGHAI (Service: GME7)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (CMP06)

SHANGHAI
(SHA08)

CONNECTED

VESSEL NAME

COMMON

VOYAGE

SHANGHAI
(SHA08)

MIAMI

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

THU

SAT

FRI

SAT

 

 

 

 

21:00

7:00

11:00

11:00

COSCO SHIPPING AZALEA

020E

04 Dec

05 Dec

13 Dec

14 Dec

APL SOUTHAMPTON

0XR1VE1MA

18-Dec

19-Dec

24-Jan

25-Jan

OOCL BERLIN

043E

18 Dec

19 Dec

27 Dec

28 Dec

APL PARIS

0XR1ZE1MA

1-Jan

2-Jan

7-Feb

8-Feb

OOCL POLAND

032E

25 Dec

26 Dec

03 Jan

04 Jan

CMA CGM ANDROMEDA

0XR21E1MA

8-Jan

9-Jan

14-Feb

15-Feb

Remark: ABOVE SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITH / WITHOUT PRIOR NOTICE.

 

DOWNLOAD COSCO SCHEDULES: VIETNAM - NORTH AMERICA

For details, please download the schedule file (excel format) here: COSCO schedule

 

CONTACT COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

For more information about services or booking inquiries, please contact:

COSCO SHIPPING LINES VIETNAM

Add: 05 Ho Bieu Chanh, Ward 12, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City

Tel: 84.8.38290000       Fax: 84.8. 35208111

Request for quotation: msdsgn@coscon.com

Booking Team: sgn.atd.cus@coscon.com

 

Read more:

 

Source: PHAATA / COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Phaata is a marketing partner for COSCO Shipping Lines (Vietnam)

Phaata Co., Ltd

01-12-2022 11:10

country
COSCO updates Vietnam-Intra Asia sailing schedules in Dec 2022
COSCO schedule for routes from Ho Chi Minh to Intra-Asia countries such as China, Singapore, Malaysia, Philippines, Korea, India... in Dec/2022 (Download excel file).

cosco-schedules-vietnam

COSCO publishes official sailing schedules on PHAATA.com (Photo: Phaata)

 

Table of contents:

 1. HO CHI MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Service CIT)

 2. HO CHI MINH >> SHEKOU - XIAMEN (Service CV1)

 3. HO CHI MINH >> XINGANG - QINGDAO - RIZHAO - FUZHOU (Service: New CV2-C)

 4. HO CHI MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Service: NEW CV2-N)

 5. HO CHI MINH >> SURABAYA (via SINGAPORE)

 6. HO CHI MINH >> HONG KONG - FUZHOU - QUANZHOU - SHANTOU - SHEKOU (NEW CV3)

 7. HO CHI MINH >> XIAOCHAN BEACH - QINZHOU - ZHANJIANG - HONGKONG - SHEKOU - NANSHA (Service: NEW CVX1)

 8. HO CHI MINH >> HONG KONG - SHEKOU - INCHON - DALIAN - XINGANG - QINGDAO (Service CHL)

 9. HO CHI MINH >> SHANGHAI - BUSAN - KWANGYANG (Service CKI)

 10. HO CHI MINH >> SHEKOU - HONG KONG (Service KTX1)

 11. HO CHI MINH >> KAOHSIUNG - KEELUNG - HONGKONG (Service THX-A)

 12. HO CHI MINH >> KAOHSIUNG - TAICHUNG (Service THX-B)

 13. HO CHI MINH >> SINGAPORE (Service VTS)

 14. HO CHI MINH >> PORT KELANG (Service HPX2)

 15. HO CHI MINH >> JAKARTA (Service IHX)

 16. HO CHI MINH >> YANGON (AWPT) via SINGAPORE

 17. HO CHI MINH >> BELAWAN - SEMARANG - PALEMBANG (via SINGAPORE)

 18. HO CHI MINH >> SUBIC BAY - NORTH MANILA - GENERAL SANTOS - DAVAO (via SINGAPORE)

 19. HO CHI MINH >> PENANG - KUCHING - PORT KELANG - PASIR GUDANG (via SINGAPORE)

 20. HO CHI MINH >> CHITTAGONG (via SINGAPORE)

 21. HO CHI MINH >> CHENNAI - VISAKHAPATNAM - KATTUPALLI (INDIA)

 22. HO CHI MINH >> MUNDRA - NHAVA SHEVA - PIPAVAV - KARACHI - COLOMBO

 23. HO CHI MINH >> TOKYO - OSAKA - KOBE - NAGOYA - YOKOHAMA

 24. DOWNLOAD COSCO SCHEDULES: VIET NAM - INTRA ASIA

 25. CONTACT COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

 

1. HO CHI MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Service CIT)

 

 

VESSEL NAME

 

 

 

VOYAGE NO.

 

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI

NINGBO

FRI-SAT

 

SHA04

(08 days)

NGB05

(09 days)

EVER OPTIMA

004N

26-Nov

04-Dec

05-Dec

EVER CLEVER

031N

03-Dec

11-Dec

12-Dec

EVER OBEY

007N

10-Dec

18-Dec

19-Dec

EVER OUTDO

007N

17-Dec

25-Dec

26-Dec

EVER OPTIMA

005N

24-Dec

01-Jan

02-Jan

TBA

 

31-Dec

08-Jan

09-Jan

 

2. HO CHI MINH >> SHEKOU - XIAMEN (Service CV1)

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHEKOU

HONG KONG

FUZHOU

INCHON

QINGDAO

SHANGHAI

MON

3 days

4 days

6 days

8 days

9 days

11 days

WAN HAI 176

N046

05-Dec

08-Dec

09-Dec

11-Dec

13-Dec

14-Dec

16-Dec

INTERASIA FORWARD

N131

12-Dec

OMIT

16-Dec

OMIT

20-Dec

21-Dec

23-Dec

WAN HAI 178

N007

19-Dec

22-Dec

23-Dec

25-Dec

27-Dec

28-Dec

30-Dec

WAN HAI 176

N047

26-Dec

29-Dec

30-Dec

01-Jan

03-Jan

04-Jan

06-Jan

INTERASIA FORWARD

N132

02-Jan

05-Jan

06-Jan

08-Jan

10-Jan

11-Jan

13-Jan

 

3. HO CHI MINH >> XINGANG - QINGDAO - RIZHAO - FUZHOU (Service: New CV2-C)

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

NO.

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

XINGANG

QINGDAO

RIZHAO

XIAMEN

SAT

TSN01

TAO06

RZH01

XMN01

6 days

8 days

9 days

12 days

AS PENELOPE

104E

03-Dec

OMIT

11-Dec

12-Oct

15-Dec

NZ NINGBO

019E

10-Dec

OMIT

18-Dec

12-Oct

22-Dec

ZHONG HANG SHENG

154E

17-Dec

OMIT

25-Dec

26-Dec

29-Dec

AS PAMELA

048E

24-Dec

OMIT

01-Jan

02-Jan

05-Jan

AS PENELOPE

105E

31-Dec

OMIT

08-Jan

09-Jan

12-Jan

NZ NINGBO

020E

07-Jan

OMIT

15-Jan

16-Jan

19-Jan

 

4. HO CHI MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Service: NEW CV2-N)

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

NO.

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI

NINGBO

XIAOCHAN BEACH

TUE

SHA07

NGB04

XCT01

4 days

6 days

3 days

ZHONG HANG SHENG

154N

06-Dec

10-Dec

12-Dec

-

AS PAMELA

048N

13-Dec

17-Dec

19-Dec

-

AS PENELOPE

105N

20-Dec

24-Dec

26-Dec

-

NZ NINGBO

020N

27-Dec

31-Dec

02-Jan

-

ZHONG HANG SHENG

155N

03-Jan

07-Jan

09-Jan

-

 

5. HO CHI MINH >> SURABAYA (via SINGAPORE)

 

FEEDER VESSEL

 

 

 

ETD

 

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

 ETA

 

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

SURABAYA

BATAM

CAPE FAWLEY

087S

CAT LAI

4-Dec

SUN

6-Dec

KOTA ANGGUN 0293S

08-Dec

15-Dec

 

HANSA OSTERBURG

041S

CAT LAI

5-Dec

MON

7-Dec

TBA

09-Dec

16-Dec

 

SINAR SUNDA

128S

CAT LAI

5-Dec

MON

7-Dec

       

SANTA LOUKIA

207S

CAT LAI

11-Dec

SUN

13-Dec

KOTA ANGGUN 0294S

15-Dec

21-Dec

 

HANSA OSTERBURG

042S

CAT LAI

12-Dec

MON

14-Dec

TBA

16-Dec

23-Dec

 

CSCL LIMA

146S

CAT LAI

12-Dec

MON

14-Dec

       

CAPE FAWLEY

088S

CAT LAI

18-Dec

SUN

20-Dec

KOTA ANGGUN 0295S

22-Dec

28-Dec

 

HANSA OSTERBURG

043S

CAT LAI

19-Dec

MON

21-Dec

TBA

23-Dec

30-Dec

 

SINAR SUNDA

129S

CAT LAI

19-Dec

MON

21-Dec

       

SANTA LOUKIA

208S

CAT LAI

25-Dec

SUN

27-Dec

KOTA ANGGUN 0296S

29-Dec

04-Jan

 

HANSA OSTERBURG

044S

CAT LAI

26-Dec

MON

28-Dec

TBA

30-Dec

06-Jan

 

CSCL LIMA

147S

CAT LAI

26-Dec

MON

28-Dec

       

CAPE FAWLEY

089S

CAT LAI

1-Jan

SUN

3-Jan

KOTA ANGGUN 0297S

05-Jan

11-Jan

 

HANSA OSTERBURG

045S

CAT LAI

2-Jan

MON

4-Jan

TBA

06-Jan

13-Jan

 

SINAR SUNDA

130S

CAT LAI

2-Jan

MON

4-Jan

       

 

6. HO CHI MINH >> HONG KONG - FUZHOU - QUANZHOU - SHANTOU - SHEKOU (NEW CV3)

 

 

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

 

 

 

HO CHI MINH

HONG KONG

FUZHOU

QUANZHOU
SHIHU

SHANTOU

SHEKOU

NANSHA

SHANGHAI

SAT

HKG01

FZN01

QZJ04

SWA06

SHK01

NEW PORT

SHA07

WAN HAI 221

N397

03-Dec

06-Dec

08-Dec

09-Dec

10-Dec

12-Dec

13-Dec

-

CAPE FORBY

099N

10-Dec

13-Dec

15-Dec

16-Dec

17-Dec

19-Dec

20-Dec

-

TBA

 

17-Dec

20-Dec

22-Dec

23-Dec

24-Dec

26-Dec

27-Dec

-

TBA

 

24-Dec

27-Dec

29-Dec

30-Dec

31-Dec

02-Jan

03-Jan

-

TBA

 

31-Dec

03-Jan

05-Jan

06-Jan

07-Jan

09-Jan

10-Jan

-

 

7. HO CHI MINH >> XIAOCHAN BEACH - QINZHOU - ZHANJIANG - HONGKONG - SHEKOU - NANSHA (Service: NEW CVX1)

 

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE
NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

XIAOCHAN BEACH
(YANGPU)
XCT01

QINZHOU

HONGKONG
 (HKG01)

NANSHA

WED

3 days

5 days

8 days

9 days

MIYUNHE

392N

07-Dec

10-Dec

12-Dec

15-Dec

16-Dec

JT GLORY

425N

14-Dec

17-Dec

19-Dec

22-Dec

23-Dec

MIYUNHE

393N

21-Dec

24-Dec

26-Dec

29-Dec

30-Dec

JT GLORY

426N

28-Dec

31-Dec

02-Jan

05-Jan

06-Jan

MIYUNHE

394N

04-Jan

07-Jan

09-Jan

12-Jan

13-Jan

 

8. HO CHI MINH >> HONG KONG - SHEKOU - INCHON - DALIAN - XINGANG - QINGDAO (Service CHL)

 

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE NO.

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

HONG KONG
(HKG04 )

SHEKOU

INCHON

XINGANG
(TSN01)

DALIAN

QINGDAO

WED

3 days

4 days

7 days

10 days

11 days

12 days

GANTA BHUM

014N

07-Dec

OMIT

OMIT

OMIT

17-Dec

18-Dec

19-Dec

GH BORA

087N

14-Dec

17-Dec

18-Dec

21-Dec

24-Dec

25-Dec

26-Dec

YM CERTAINTY

033N

21-Dec

24-Dec

25-Dec

28-Dec

31-Dec

01-Jan

02-Jan

KHUNA BHUM

021N

28-Dec

31-Dec

01-Jan

04-Jan

07-Jan

08-Jan

09-Jan

GH BORA

088N

04-Jan

07-Jan

08-Jan

11-Jan

14-Jan

15-Jan

16-Jan

 

9. HO CHI MINH >> SHANGHAI - BUSAN - KWANGYANG (Service CKI)

 

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI
(SHA07)

BUSAN

KWANGYANG

WED

6 days

8 days

9 days

KMTC XIAMEN

2211N

07-Dec

13-Dec

15-Dec

16-Dec

KMTC SHANGHAI

2212N

14-Dec

20-Dec

22-Dec

23-Dec

KMTC INCHEON

2214N

21-Dec

BLANK

KMTC YOKOHAMA

2212N

28-Dec

03-Jan

05-Jan

06-Jan

KMTC XIAMEN

2212N

04-Jan

10-Jan

12-Jan

13-Jan

 

10. HO CHI MINH >> SHEKOU - HONG KONG (Service KTX1)

 

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHEKOU

HONGKONG HKG01

SAT

3 days

3 days

MANET

010N

03-Dec

06-Dec

OMIT

CAPE ORIENT

122N

10-Dec

13-Dec

OMIT

AKITETA

013N

17-Dec

20-Dec

OMIT

OREA

032N

24-Dec

27-Dec

OMIT

MANET

011N

31-Dec

03-Jan

OMIT

 

11. HO CHI MINH >> KAOHSIUNG - KEELUNG - HONGKONG (Service THX-A)

 

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE NO.

 

HO CHI MINH

KAOHSIUNG

KEELUNG

HONG KONG

03-04 days

5 days

07 days

THU

KHH05

KHH04

KHH03

KEL08/KEL40

HKG04

HKG01

AMALIA C

121A

01-Dec

05-Dec

   

06-Dec

 

08-Dec

EVER OPUS

018A

08-Dec

 

12-Dec

 

13-Dec

 

15-Dec

YM CELEBRITY

046A

15-Dec

19-Dec

   

20-Dec

 

22-Dec

AMALIA C

122A

22-Dec

26-Dec

   

27-Dec

 

29-Dec

EVER OPUS

019A

29-Dec

 

02-Jan

 

03-Jan

 

05-Jan

YM CELEBRITY

047A

05-Jan

09-Jan

   

10-Jan

 

12-Jan

 

12. HO CHI MINH >> KAOHSIUNG - TAICHUNG (Service THX-B)

 

 

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NO.

 

HO CHI MINH

KAOHSIUNG
(3 days)

TAICHUNG
(4 days)

TUE

KHH05

KHH04

KHH03

TCH01

TCH03

YM CELEBRITY

045B

06-Dec

09-Dec

     

10-Dec

AMALIA C

121B

13-Dec

 

16-Dec

 

17-Dec

 

EVER OPUS

018B

20-Dec

 

23-Dec

   

24-Dec

YM CELEBRITY

046B

27-Dec

30-Dec

     

31-Dec

AMALIA C

122B

03-Jan

 

06-Jan

 

07-Jan

 

EVER OPUS

019B

10-Jan

 

13-Jan

   

14-Jan

 

13. HO CHI MINH >> SINGAPORE (Service VTS)

 

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE NUMBER

HO CHI MINH

SINGAPORE

SUN

2 days

CAPE FAWLEY

087S

04-Dec

08-Nov

SANTA LOUKIA

207S

11-Dec

13-Dec

CAPE FAWLEY

088S

18-Dec

20-Dec

SANTA LOUKIA

208S

25-Dec

27-Dec

CAPE FAWLEY

089S

01-Jan

03-Jan

 

14. HO CHI MINH >> PORT KELANG (Service HPX2)

 

VESSEL NAME

 

VOYAGE
NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

PORT KELANG
PKG03

TUE

3 days

YANTRA BHUM

1102S

06-Dec

09-Dec

ASIATIC KING

37S

13-Dec

16-Dec

RATANA THIDA

237S

20-Dec

23-Dec

ASIATIC KING

38S

27-Dec

30-Dec

RATANA THIDA

238S

03-Jan

06-Jan

 

15. HO CHI MINH >> JAKARTA (Service IHX)

 

 

VESSEL NAME

 

 

 

VOYAGE
NUMBER

 

 


HO CHI MINH

 

SINGAPORE

JAKARTA (Tanjung Priok)

2 days

5 days

 

MON

 

TSJ terminal (JKT09)

JICT terminal (JKT01)

SINAR SUNDA

128S

05-Dec

07-Dec

10-Dec

 

CSCL LIMA

146S

12-Dec

14-Dec

 

17-Dec

SINAR SUNDA

129S

19-Dec

21-Dec

24-Dec

 

CSCL LIMA

147S

26-Dec

28-Dec

 

31-Dec

SINAR SUNDA

130S

02-Jan

04-Jan

07-Jan

 

 

16. HO CHI MINH >> YANGON (AWPT) via SINGAPORE

 

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

YANGON (AWPT)

CAPE FAWLEY

087S

CAT LAI

4-Dec

SUN

6-Dec

TBA

09-Dec

14-Dec

HANSA OSTERBURG

041S

CAT LAI

5-Dec

MON

7-Dec

TBA

09-Dec

13-Dec

SINAR SUNDA

128S

CAT LAI

5-Dec

MON

7-Dec

CTP FORTUNE 260S

12-Dec

16-Dec

SANTA LOUKIA

207S

CAT LAI

11-Dec

SUN

13-Dec

ISEACO GENESIS 187N

16-Dec

21-Dec

HANSA OSTERBURG

042S

CAT LAI

12-Dec

MON

14-Dec

TBA

16-Dec

20-Dec

CSCL LIMA

146S

CAT LAI

12-Dec

MON

14-Dec

TBA

19-Dec

23-Dec

CAPE FAWLEY

088S

CAT LAI

18-Dec

SUN

20-Dec

TBA

23-Dec

28-Dec

HANSA OSTERBURG

043S

CAT LAI

19-Dec

MON

21-Dec

TBA

23-Dec

27-Dec

SINAR SUNDA

129S

CAT LAI

19-Dec

MON

21-Dec

CTP FORTUNE 261S