VMS LOGISTICS VIETNAM

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 1st Floor, Dai Thanh Binh Building, 911 Nguyen Trai, Ward 14, District 5
  • +84 908334387
  • http://www.vms.com.cn/

VMS LOGISTICS VIETNAM

2021-04-02 16:21

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG CONTAINER
Ref #8680
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
6.948.000
Chi tiết
FAF 6.948.000 VNĐ / B/L
111.168.000 118.116.000 17-05-2021
Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
12.043.200
Chi tiết
FAF 12.043.200 VNĐ / B/L
136.644.000 148.687.200 17-05-2021
Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
12.043.200
Chi tiết
FAF 12.043.200 VNĐ / B/L
136.644.000 148.687.200 17-05-2021