World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
14.678.400₫ 18.577.350₫ 15-09-2021
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.668 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
3.910.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
84.640.000₫ 88.550.000₫ 14-09-2021
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
153.640.000₫ 158.930.000₫ 14-09-2021
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
153.640.000₫ 158.930.000₫ 14-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 655 Lượt xem

World Blis Logistics

Ref #13499 | 24-08-2021 10:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
14.678.400₫ 18.577.350₫ 15-09-2021
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.992 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
3.910.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
96.140.000₫ 100.050.000₫ 14-09-2021
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
165.140.000₫ 170.430.000₫ 14-09-2021
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
165.140.000₫ 170.430.000₫ 14-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 905 Lượt xem

World Blis Logistics

Ref #6515 | 27-08-2021 14:29

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 241.500.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2021
T/T: 28 Ngày
ETD: 04/09/2021
Ghi chú: 4X40’HC HCM-LGB Via YANGMING, ETD: 4 SEP 2021.VALID : AUG 26-31 Cancel or delay fee : 2000 usd/cont
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 426 Lượt xem

World Blis Logistics

Ref #13497 | 24-08-2021 10:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
1.605.450₫ 5.504.400₫ 15-09-2021
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 225 Lượt xem

World Blis Logistics

Ref #13496 | 24-08-2021 10:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
1.605.450₫ 5.504.400₫ 15-09-2021
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 224 Lượt xem

World Blis Logistics

Ref #13492 | 24-08-2021 10:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.405.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫ / B/L
CLEANING FEE 345.000₫ / Cont
THC 2.760.000₫ / Cont
CIC 1.380.000₫ / Cont
8.740.000₫ 14.145.000₫ 31-08-2021
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
8.395.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫ / B/L
CLEANING FEE 575.000₫ / Cont
THC 4.140.000₫ / Cont
CIC 2.760.000₫ / Cont
16.790.000₫ 25.185.000₫ 31-08-2021
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
8.395.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫ / B/L
CLEANING FEE 575.000₫ / Cont
THC 4.140.000₫ / Cont
CIC 2.760.000₫ / Cont
16.790.000₫ 25.185.000₫ 31-08-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 422 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 19 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
259.900.000₫ 259.900.000₫ 01-09-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 999 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
80.960.550₫ 84.859.500₫ 30-08-2021
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
136.921.950₫ 142.197.000₫ 30-08-2021
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫ / Cont
BILL 917.400₫ / B/L
SEAL 229.350₫ / Cont
136.921.950₫ 142.197.000₫ 30-08-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.915 Lượt xem