World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
13498 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4 6 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
14.678.400₫ 18.577.350₫ 15-09-2021
13498 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4 6 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
13498 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
13558 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
3.910.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
84.640.000₫ 88.550.000₫ 14-09-2021
13558 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
153.640.000₫ 158.930.000₫ 14-09-2021
13558 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
153.640.000₫ 158.930.000₫ 14-09-2021
13499 Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
14.678.400₫ 18.577.350₫ 15-09-2021
13499 Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
13499 Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
33.026.400₫ 38.301.450₫ 15-09-2021
13559 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
3.910.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
96.140.000₫ 100.050.000₫ 14-09-2021
  • Hiển thị