World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Landmark 81, 720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 0961885675
  • https://phaata.com/100000000001306

Dịch vụ

World Blis cung cấp cho Quý Khách hàng các dịch vụ bao gồm:

  • FCL - Vận chuyển hàng nguyên cont
  • LCL - Vận chuyển hàng lẻ
  • Air - Vận chuyển hàng đường hàng không
  • Trucking - Vận chuyển nội địa
  • Thủ tục hải quan
World Blis Logistics
Lan Lê (World Blis Logistics )