World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • Landmark 81, 720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000001306