World Blis Logistics
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
13559 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
165.140.000₫ 170.430.000₫ 14-09-2021
13559 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
5.290.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
165.140.000₫ 170.430.000₫ 14-09-2021
13497 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
1.605.450₫ 5.504.400₫ 15-09-2021
13497 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
13497 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
13496 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Thứ 2 7 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
1.605.450₫ 5.504.400₫ 15-09-2021
13496 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Thứ 2 7 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
13496 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 2 7 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
3.440.250₫ 8.715.300₫ 15-09-2021
13492 Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
5.405.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫
CLEANING FEE 345.000₫
THC 2.760.000₫
CIC 1.380.000₫
8.740.000₫ 14.145.000₫ 31-08-2021
13492 Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
8.395.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫
CLEANING FEE 575.000₫
THC 4.140.000₫
CIC 2.760.000₫
16.790.000₫ 25.185.000₫ 31-08-2021
  • Hiển thị