World Blis Logistics
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
13492 Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
8.395.000₫
Chi tiết
DO FEE 920.000₫
CLEANING FEE 575.000₫
THC 4.140.000₫
CIC 2.760.000₫
16.790.000₫ 25.185.000₫ 31-08-2021
13259 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 19 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
259.900.000₫ 259.900.000₫ 01-09-2021
12995 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
80.960.550₫ 84.859.500₫ 30-08-2021
12995 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
136.921.950₫ 142.197.000₫ 30-08-2021
12995 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
136.921.950₫ 142.197.000₫ 30-08-2021
12997 Hai Phong
> Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 35 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
80.960.550₫ 84.859.500₫ 30-08-2021
12990 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
71.557.200₫ 75.456.150₫ 30-08-2021
12990 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
131.188.200₫ 136.463.250₫ 30-08-2021
12990 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
131.188.200₫ 136.463.250₫ 30-08-2021
12992 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 28 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
74.424.075₫ 78.323.025₫ 30-08-2021
  • Hiển thị