World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
12646 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 8 Ngày
5.504.400₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
D/O 917.400₫
CIC 1.376.100₫
CLEAN FEE 229.350₫
EMF FEE 229.350₫
14.449.050₫ 19.953.450₫ 14-08-2021
12646 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 8 Ngày
8.715.300₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
D/O 917.400₫
CIC 2.752.200₫
CLEAN FEE 458.700₫
EMF FEE 458.700₫
21.673.575₫ 30.388.875₫ 14-08-2021
12629 Ho Chi Minh
> Aqaba
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Aqaba, Jordan
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 36 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
104.881.755₫ 108.780.705₫ 14-08-2021
12629 Ho Chi Minh
> Aqaba
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6 36 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
171.966.630₫ 177.241.680₫ 14-08-2021
12628 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
59.631.000₫ 63.529.950₫ 14-08-2021
12628 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
116.968.500₫ 122.243.550₫ 14-08-2021
12627 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
59.631.000₫ 63.529.950₫ 14-08-2021
12627 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.275.050₫ 14-08-2021
12627 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 18 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
116.968.500₫ 116.968.500₫ 14-08-2021
12575 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Chủ nhật 2 Ngày
1.123.815₫
Chi tiết
BILL 917.400₫
SEAL 206.415₫
5.389.725₫ 6.513.540₫ 14-08-2021
  • Hiển thị