MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Southampton
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
4.922.000₫
Chi tiết
THC 2.530.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
DF 966.000₫ / B/L
ENS 667.000₫ / B/L
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
156.400.000₫ 161.322.000₫ 31-05-2022
Da Nang (Da Nang Port)
Southampton
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'GP Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
6.440.000₫
Chi tiết
THC 4.048.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
DF 966.000₫ / B/L
ENS 667.000₫ / B/L
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
271.400.000₫ 277.840.000₫ 31-05-2022
Da Nang (Da Nang Port)
Southampton
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'HQ Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
6.440.000₫
Chi tiết
THC 4.048.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
DF 966.000₫ / B/L
ENS 667.000₫ / B/L
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
271.400.000₫ 277.840.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.031 Lượt xem

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Ref #30022 | 12-05-2022 10:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Taichung
Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
9.821.000₫
Chi tiết
THC 4.048.000₫ / Cont
DF 644.000₫ / Cont
CL 276.000₫ / Cont
EQ 276.000₫ / Cont
BK 2.760.000₫ / Cont
CIC 1.817.000₫ / Cont
38.640.000₫ 48.461.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.422 Lượt xem

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Ref #30171 | 13-05-2022 09:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
CFS / CFS
Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000₫
Chi tiết
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
AFR 115.000₫ / Set
LSS 69.000₫ / CBM
RR 920.000₫ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000₫ / Set
-
2.346.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 132.544 Lượt xem

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Ref #30170 | 13-05-2022 09:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
CFS / CFS
Thứ 5/ Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000₫
Chi tiết
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
LSS 69.000₫ / CBM
AFR 115.000₫ / Set
RR 920.000₫ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000₫ / Set
2.216.280₫
CFS 705.640₫
THC 301.300₫
DO 1.040.750₫ / Shipment
DRS 141.910₫
CIC 26.680₫
4.562.280₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 831 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000₫
Chi tiết
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
EBS 115.000₫ / CBM
LSS 69.000₫ / CBM
RR 575.000₫ / CBM
FUMI 230.000₫ / Set
4.600.000₫
Handling charge 527.390₫ / Shipment
CFS 527.390₫
DOCS 1.728.680₫ / Set
GATE 1.757.890₫ / Shipment
LSS 58.650₫
6.601.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.964 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000₫
Chi tiết
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
EBS 115.000₫ / CBM
LSS 69.000₫ / CBM
RR 575.000₫ / CBM
FUMI 230.000₫ / Set
7.435.440₫
LCL 418.140₫ / CBM
THC 215.280₫ / CBM
PSA 28.980₫ / CBM
DO 2.980.800₫ / Shipment
AGENCY 579.600₫ / Set
FKL 1.242.000₫ / CBM
DN 662.400₫ / Set
TALLY 331.200₫ / Set
WAREHOUSE CHARGE 496.800₫ / CBM
WASHING 165.600₫ / Set
DIESEL 82.800₫ / Set
FTZ 99.360₫ / CBM
CONGESTION 132.480₫ / CBM
9.436.440₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.102 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Da Nang (Da Nang Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
6.219.200₫
Chi tiết
THC 2.990.000₫ / Cont
SEAL 133.400₫ / Cont
EIR 138.000₫ / Cont
VGM 115.000₫ / Cont
DOCS 2.106.800₫ / Cont
HANDLE 736.000₫ / Cont
27.600.000₫ 33.819.200₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 782 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Shanghai
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 5 12 Ngày
Đi thẳng
5.911.000₫
Chi tiết
THC 2.530.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
AH 667.000₫ / B/L
BK 1.955.000₫ / Cont
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
17.250.000₫ 23.161.000₫ 31-05-2022
Da Nang (Da Nang Port)
Shanghai
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 5 12 Ngày
Đi thẳng
9.384.000₫
Chi tiết
THC 4.048.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
AH 667.000₫ / B/L
BK 3.910.000₫ / Cont
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
27.600.000₫ 36.984.000₫ 31-05-2022
Da Nang (Da Nang Port)
Shanghai
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 5 12 Ngày
Đi thẳng
9.384.000₫
Chi tiết
THC 4.048.000₫ / Cont
SEAL 207.000₫ / Cont
AH 667.000₫ / B/L
BK 3.910.000₫ / Cont
Telex release (if any) 552.000₫ / B/L
27.600.000₫ 36.984.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 342 Lượt xem

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

11-05-2022 17:10

country
Ngày thành lập gian hàng: 11 May 2022