MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 78 Bạch Đằng, Hải Châu I, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • +84 986702066
  • https://phaata.com/100000000002124
MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH
Mai Phan (MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH)