MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

MELODY LOGISTICS - DA NANG BRANCH

Người liên hệ: Ms. Mai Phan

Chức vụ: Da Nang Sales Executive

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 78 Bạch Đằng, Hải Châu I, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • +849****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000002124