SNP Logistics

SNP Logistics Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Thảo Anh Dương Thị

Chức vụ: Phụ trách Overseas

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
1.905.200₫ 7.263.575₫ 31-07-2023
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
78328 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
1.547.975₫ 6.906.350₫ 31-07-2023
78328 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
2.500.575₫ 9.287.850₫ 31-07-2023
78328 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
2.500.575₫ 9.287.850₫ 31-07-2023
78326 Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
> Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thứ 3 4 Ngày
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.453.175₫ 8.811.550₫ 31-07-2023
78326 Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
> Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Thứ 3 4 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
78326 Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
> Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Thứ 3 4 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
78325 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thứ 5 7 Ngày
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.453.175₫ 8.811.550₫ 31-07-2023
  • Hiển thị  
SNP Logistics
Thảo Anh Dương Thị (SNP Logistics)