SNP Logistics

SNP Logistics Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Thiên Phan Hải

Chức vụ: Business Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
100836 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jeddah
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 6 28 Ngày
4.584.780₫
Chi tiết
THC 3.311.230₫
BILL 1.018.840₫
SEAL 254.710₫
134.996.300₫ 139.581.080₫ 21-06-2024
100453 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Dakar
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Dakar, Senegal
40'GP Thứ 2 41 Ngày
13.108.295₫
Chi tiết
THC 5.217.865₫
BILL 1.018.120₫
SEAL 254.530₫
isps 509.060₫
PAD 6.108.720₫
291.436.850₫ 304.545.145₫ 11-06-2024
100364 Ho Chi Minh
> Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 41 Ngày
7.688.316₫
Chi tiết
THC 5.473.470₫
BILL 1.145.610₫
SEAL 229.122₫
Security manifest documentation fee 840.114₫
263.490.300₫ 271.178.616₫ 09-06-2024
100245 Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 3 8 Ngày
2.774.922₫
Chi tiết
BILL 1.018.320₫
SEAL 229.122₫
AMS 763.740₫
Telex 763.740₫
1.018.320₫ 3.793.242₫ 12-06-2024
100252 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> London
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'GP Thứ 6 44 Ngày
6.109.920₫
Chi tiết
THC 5.091.600₫
BILL 763.740₫
SEAL 254.580₫
241.851.000₫ 247.960.920₫ 13-06-2024
100203 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> East Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
East Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 23 Ngày
6.368.500₫
Chi tiết
THC 5.094.800₫
BILL 1.018.960₫
SEAL 254.740₫
31.842.500₫ 38.211.000₫ 11-06-2024
100188 Vung Tau
> London
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'RQ Thứ 6 51 Ngày
7.514.830₫
Chi tiết
THC 6.495.870₫
BILL 764.220₫
SEAL 254.740₫
221.623.800₫ 229.138.630₫ 10-06-2024
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
1.905.200₫ 7.263.575₫ 31-07-2023
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
78329 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫
BILL 952.600₫
SEAL 238.150₫
TELEX 952.600₫
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
  • Hiển thị