SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
95295 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
6.210.000₫ 15.400.800₫ 14-03-2024
95295 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
6.210.000₫ 15.400.800₫ 14-03-2024
95294 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 4 Ngày
6.334.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 248.400₫
CIC 1.242.000₫
HANDLING 745.200₫
2.484.000₫ 8.818.200₫ 14-03-2024
95294 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 4 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
4.968.000₫ 14.158.800₫ 14-03-2024
95294 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 4 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
4.968.000₫ 14.158.800₫ 14-03-2024
95294 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 4 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
4.968.000₫ 14.158.800₫ 14-03-2024
95217 Ho Chi Minh
> Auckland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Auckland, Auckland, New Zealand
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
4.341.750₫
Chi tiết
THC 2.977.200₫
BILL 1.116.450₫
SEAL 248.100₫
17.367.000₫ 21.708.750₫ 14-03-2024
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
6.208.800₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 2.865.600₫
CIC 1.194.000₫
CLEANING FEE 238.800₫
HANDLING FEE 835.800₫
238.800₫ 6.447.600₫ 01-03-2023
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
8.955.000₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 4.298.400₫
CIC 2.388.000₫
CLEANING FEE 358.200₫
HANDLING FEE 835.800₫
477.600₫ 9.432.600₫ 01-03-2023
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
8.955.000₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 4.298.400₫
CIC 2.388.000₫
CLEANING FEE 358.200₫
HANDLING FEE 835.800₫
477.600₫ 9.432.600₫ 01-03-2023
  • Hiển thị