SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
95218 Ho Chi Minh
> Auckland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Auckland, Auckland, New Zealand
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 25 Ngày
248.100₫
/cbm
1.265.310₫
THC 173.670₫ / CBM
CFS 223.290₫ / CBM
Bill fee 744.300₫ / Set
Fuel surcharge 124.050₫ / CBM
3.101.250₫
DDC 1.488.600₫ / CBM
Handling charge 620.250₫ / Shipment
D/O 992.400₫ / Set
4.614.660₫ 15-03-2024
95209 Ho Chi Minh
> Auckland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Auckland, Auckland, New Zealand
Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 30 Ngày
496.200₫
/cbm
1.290.120₫
THC 148.860₫ / CBM
Bill fee 744.300₫ / Set
Fuel surcharge 124.050₫ / CBM
CFS 198.480₫ / CBM
LSS 74.430₫ / CBM
2.232.900₫
DDC 148.860₫ / CBM
Handling charge 744.300₫ / Shipment
Warehouse charge 446.580₫ / CBM
D/O 744.300₫ / Set
CIC 148.860₫ / CBM
4.019.220₫ 15-03-2024
38456 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Istanbul
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Istanbul, Istanbul, Turkey
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 28 Ngày
4.935.000₫
/cbm
1.151.500₫
THC 141.000₫ / CBM
CFS 188.000₫ / CBM
Bill fee 705.000₫ / Set
Fuel surcharge 117.500₫ / CBM
-
6.086.500₫ 15-08-2022
  • Hiển thị