Jetlink

Jetlink

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Jetlink

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Jetlink là fowarder/coload có contract trực tiếp với các airline, shipping line nên có giá cước rất cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực AIR FREIGHT là cốt lõi của công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có truc...

Xem thêm >>

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
-
235.700₫
Chi tiết
AWB 117.850₫ / AWB
AMS 117.850₫ / AWB
235.700₫ 10-09-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
141.240₫
/kg
306.420₫
Chi tiết
X-RAY 400₫ / Kg
AWB 70.620₫ / AWB
AMS 235.400₫ / AWB
447.660₫ 14-08-2022

Jetlink

05-08-2022 10:04

country
Ngày thành lập gian hàng: 05 Aug 2022
Jetlink
Ryan Minh (Jetlink)
=